Dịch Vụ luật sư doanh nghiệp

dịch vụ xử lý nợ xấu

Xử lý nợ xấu

Luật sư uy tín nhiều kinh nghiệm kiện đòi tài sản sẽ hướng dẫn cá nhân và doanh nghiệp thực hiện các giải pháp để thu hồi nợ nhanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng

Tư vấn hợp đồng

Luật Sư Kinh Tế Thiên Mã đưa ra hướng tư vấn, soạn thảo các loại hợp đồng dân sự, kinh tế,… cho doanh nghiệp, rà soát hợp đồng quan trọng của doanh nghiệp.

Giải thể công ty

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Khi nào bạn nên sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên? Là khi quá nhiều vấn đề pháp lý xả ra theo một chu kỳ nào đó.

tư vấn và đại diện ngoài tố tụng

Tư vấn & đại diện ngoài tố tụng

Đó là trường hợp khi bạn muốn bảo vệ quyền lợi của mình cũng như cần một sự công bằng trước pháp luật. Dịch vụ này chắc chắn sẽ phù hợp với bạn.

dịch vụ luật sư tranh tụng

Dịch vụ luật sư tranh tụng, tố tụng

Dịch vụ luật sư tranh tụng, tố tụng tại Luật Thiên Mã sẽ tập chung toàn bộ vào quyền lợi cũng như lợi ích của mọi đương sự