action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ?

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Kiểu dáng công nghiệp có chức năng thu hút khách hàng bằng sự bắt mắt, độc đáo…

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 “Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp” là giấy tờ pháp lý ghi nhận quyền sở hữu hợp pháp của chủ đơn đăng ký. Thông tin cơ bản trên văn bằng kiểu dáng công nghiệp sẽ bao gồm: số bằng, tên kiểu dáng công nghiệp, chủ sở hữu, tác giả, ngày nộp đơn, ngày cấp, thời gian có hiệu lực,…

VÌ SAO CẦN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP?

Kiểu dáng công nghiệp là sản phẩm trí tuệ, thời gian công sức bạn đầu tư để sáng tạo nên. Vậy làm sao để bạn có thể khai thác những lợi ích bạn được hưởng từ việc sử dụng kiểu dáng đó một cách tốt nhất. Hãy đăng ký Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp .

 • Quyền của chủ sở hữu chỉ phát sinh khi được cấp văn bằng bảo hộ;
 • Được độc quyền sử dụng kiểu dáng trong thời hạn tối đa là 15 năm;
 • Được pháp luật bảo vệ khi có hành vi xâm phạm  hoặc sao chép với kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký;
 • Được tiến hành chuyển nhượng, cho phép bên thứ 3 sử dụng trên cơ sở thu phí chuyển giao nhằm mang lại lợi ích về mặt kinh tế cho chủ sở hữu.
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

1. Hồ sơ

 • 02 Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • 01 Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, phải bao gồm các nội dung sau:
  • Tên kiểu dáng công nghiệp;
  • Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp;
  • Kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất;
  • Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ;
  • Phần mô tả chi tiết kiểu dáng công nghiệp;
  • Yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.
 • 04 Bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp.
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.
 • Các tài liệu khác (nếu có)

2. Yêu cầu chung

 • Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ và loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn;
 • Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác thì phải được dịch ra tiếng Việt;
 • Mọi tài liệu đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang);
 • Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp;
 • Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập;
 • Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa, không sữa chữa;
 • Thuật ngữ dùng trong đơn phải thống nhất và là thuật ngữ phổ thông;
 • Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn.

3. Phí, lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 • Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ;
 • Phí phân loại kiểu dáng công nghiệp: 100.000/01 phân loại;
 • Phí thẩm định đơn: 700.000VNĐ/01 đối tượng;
 • Phí công bố đơn: 120.000VNĐ;
 • Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/01 hình;
 • Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 480.000VNĐ/01 đối tượng;
 • Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ/01 đơn ưu tiên.

Lưu ý: Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần được phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp, trường hợp Người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành phân loại và người nộp đơn cần nộp phí phân loại theo quy định (100.000VNĐ/01 phân loại)

4. Thời hạn xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được xem xét theo trình tự sau:

 • Thẩm định hình thức: 01 tháng
 • Công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ
 • Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng, kể từ ngày công bố đơn.
Gọi ngay: 0936380888 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7