Xin cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

Xin cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

Xin cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm có thể coi là nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân khi tiến hành mở cơ sở kinh doanh thuộc ngành nghề thực phẩm. Tuy nhiên hiện nay, những vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ, các trình tự thủ tục.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện khi trong quá trình tiến hành thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp có thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như: thông tin nhà đầu tư, tăng vốn đầu tư, địa điểm thực hiện dự án, quy mô đầu.

Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp hiện nay, pháp luật đã có quy định cụ thể để doanh nghiệp nắm rõ và cụ thể về các thủ tục thực hiện. Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp phải chuẩn bị những gì và thực hiện.

Hướng dẫn các bước thành lập chi nhánh công ty cổ phần

thành lập chi nhánh

Việc mở rộng thành lập chi nhánh công ty cổ phần là hình thức phổ biến nhất đối với loại hình công ty cổ phần.Tuy nhiên điều kiện thành lập công ty cổ phần khá phức tạp và nhiều vấn đề đặt ra. Các doanh nghiệp phải tìm hiểu: Các bước thành lập công ty.

Những thông tin thay đổi người đại diện chi nhánh công ty

Những thông tin thay đổi người đại diện chi nhánh công ty Trong quá trình hoạt động, sản xuất vì một lý do nào đó cần thay đổi người đại diện chi nhánh công ty. Đây là việc làm cần phải thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cùng chúng tôi tìm.

Thủ tục, hồ sơ công bố sản phẩm trong và ngoài nước

công bố sản phẩm

“Công bố sản phẩm” hiện nay đang là thủ tục hành chính được các doanh nghiệp quan tâm. Theo đó, việc chuẩn bị hồ sơ, các trình tự, thủ tục, thời gian công bố… đang là những vân đề cần được giải đáp. Tra cứu công bố sản phẩm Nhóm sản phẩm cần công bố.

Quy định về thủ tục thành lập chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh

Quy định về thủ tục thành lập chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh Thủ tục thành lập chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh được quy định trong Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tùy thuộc tình trạng hoạt động và nhu cầu của doanh nghiệp mà bạn có thể thành.

Hướng dẫn các bước thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Hướng dẫn các bước thành lập chi nhánh công ty cổ phần Tại sao phải thành lập chi nhánh? Hàng năm có hàng nghìn công ty cổ phần mở chi nhánh cả trong và ngoài nước để hỗ trợ cho việc kinh doanh, nâng cao tầm ảnh hưởng và quảng bá thương hiệu của mình..

Nên lập chi nhánh hay địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp?

Nên lập chi nhánh hay địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp? Khi mở rộng quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp thường thành lập thêm chi nhánh, địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên nên lập chi nhánh hay địa điểm kinh doanh là câu hỏi mà nhiều người còn còn.

Tìm hiểu về kế toán giải thể công ty cổ phần

Tìm hiểu về kế toán giải thể công ty cổ phần Trong quá trình tồn tại và hoạt động của mình, doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần nói riêng không thể tránh khỏi các nguyên nhân dẫn đến việc bị giải thể. Khi việc duy trì sự tồn tại của công ty.

Quy trình, thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Quy trình, thủ tục thành lập chi nhánh công ty Sau một thời gian hoạt động, kinh doanh các doanh nghiệp thường có xu hướng thành lập chi nhánh công ty tại các tỉnh, thành phố để mở rộng quy mô thị trường. Chi nhánh được phép thực hiện tất cả hoặc một phần chức.

Hướng dẫn thủ tục mở chi nhánh công ty ở tỉnh khác mới nhất

Hướng dẫn thủ tục mở chi nhánh công ty ở tỉnh khác mới nhất Nhằm đẩy mạnh mạng lưới kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp, đăng ký mở chi nhánh công ty là cách mà các doanh nghiệp hay dùng. Tuy nhiên, thủ tục mở chi nhánh công ty ở tỉnh khác.