Luật lao động

Khiển trách là gì? Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách khi nào?

ho-so-huong-che-do-tai-nan-lao-dong-1

Khiển trách là gì? Khi nào thì bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách?… Có lẽ hình thức xử lý kỷ luật khiển trách được áp dụng rất phổ biến hiện nay đối với những hành vi vi phạm lần đầu, ít nghiêm trọng. Tại bài viết dưới đây Luật Thiên Mã sẽ.