Luật hình sự

Các hành vi tham nhũng được quy định theo Luật phòng chống tham nhũng 2018

 

Các hành vi tham nhũng là mầm mống gây ra sự tụt hậu, kém phát triển của nền kinh tế của một đất nước. Bài viết dưới đây Luật Thiên Mã sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin liên quan đến hành vi tham nhũng, những quy định hình phạt của pháp luật về vấn đề này. 

Anh Nam có câu hỏi như sau:

Chào Luật sư! Những năm gần đây, tôi thấy vấn đề tham nhũng ngày càng diễn biến phức tạp và khôn lường, những cán bộ, viên chức đang cho thấy sự suy thoái đạo đức, lý tưởng chính trị của họ, để đổi lấy lợi ích vật chất. Tôi đang quan tâm về vấn đề này, vì vậy, tôi muốn hỏi luật sư những hành vi nào được xem là tham nhũng. Cảm ơn Luật sư!. 

>>> Liên hệ Luật Thiên Mã tư vấn miễn phí chi tiết thêm các hành vi tham nhũng. Gọi ngay 1900.6174

Tham nhũng là gì?

Có thể nói, tham nhũng là vấn nạn mang tính lịch sử, len lỏi trong sự tồn tại và phát triển của  bộ máy Nhà nước từ. Tham nhũng được định nghĩa tại Điều 3 Luật phòng chống tham nhũng, cụ thể: 

“Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn, và lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi”. 

Những người có chức vụ, quyền hạn là những cán bộ, công chức, viên chức, được bổ nhiệm và có quyền hạn trong nhiệm vụ được giao. Thực hiện hành vi vụ lợi, là lợi dụng quyền hạn, chức vụ của mình để đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất một cách không chính đáng.

tham-nhung-la-gi

Các hành vi chống tham nhũng, bao gồm: Tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ…Tham nhũng là quốc nạn của tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước đang phát triển, tham nhũng diễn ra trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – chính trị, len lỏi và ăn mòn lợi ích của tất cả người dân. 

Như vậy, có thể thấy tham nhũng là hành của những người có chức vụ, quyền hạn, lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để đạt những mục đích, lợi ích bất hợp pháp. Tình hình tham nhũng ở nước ta hiện nay đáng báo động, nghiêm trọng. 

>>> Xem thêm: Tác hại của tham nhũng và hình phạt đối với tội phạm tham nhũng

Các hành vi tham nhũng

Những hành vi được coi là tham nhũng được quy định tại Điều 2 Luật phòng chống tham nhũng năm 2018, bao gồm:

-Tội nhận hối lộ. 

-Tội tham ô tài sản. 

-Tội lạm dụng quyền hạn, chức vụ chiếm để đoạt tài sản. 

-Tội lợi dụng chức vụ, quyền hành trong quá trình thực hiện, vì mục đích vụ lợi. 

-Tội lạm dụng quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vì mục đích vụ lợi. 

-Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng tới người khác, vì mục đích lợi ích cá nhân.

cac-hanh-vi-tham-nhung

-Tội giả mạo công tác để trục lợi. 

-Tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ để để giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức vi mục đích vụ lợi. 

-Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng trái phép tài sản, mục đích vụ lợi.

-Tội nhũng nhiễu với mục đích vụ lợi. 

-Tội không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm vì mục đích vụ lợi. 

-Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật, vì mục đích vụ lợi. 

Như vậy, nhưng hành vi trên sẽ được xem là tội phạm tham nhũng, sẽ bị xử lý các hình phạt theo quy định của luật hình sự. 

>>> Xem thêm: Tham ô bao nhiêu tiền thì bị truy tố theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng 2018?

Có bao nhiêu hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước?

Những nhóm hành vi sau đây sẽ được coi là tham nhũng trong khu vực Nhà nước, bao gồm: 

-Nhận hối lộ tài sản. 

-Hành vi tham ô tài sản. 

-Hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. 

-Hành vi lạm quyền trong khi thực hiện nhiệm vụ, vì mục đích lợi ích. 

-Hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng tới người khác. 

-Hành vi giả mạo trong công tác vì mục đích vụ lợi. 

-Hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc. 

-Hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng trái phép tài sản Nhà nước vào mục đích vụ lợi. 

co-bao-nhiu-cac-hinh-vi-tham-nhung

-Hành vi nhũng nhiễu vì mục đích vụ lợi .

-Hành vi không thực hiện, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ vì mục đích vụ lợi. 

-Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người khác, với mục đích vụ lợi. 

Như vậy, có 11 hành vi tham nhũng trong khu vực Nhà nước. Những hành vi trên được thực hiện bởi chủ thể có chức vụ, quyền hạn, cố ý vi phạm để trục lợi cá nhân 

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí có bao nhiêu hành vi tham nhũng. Gọi ngay 1900.6174

Có bao nhiêu hành vi tham nhũng nêu các hành vi tham nhũng đó?

Theo quy định của pháp luật về các hành vi tham nhũng, có 12 hành vi tham nhũng tất cả, bao gồm: 

-Hành vi nhận hối lộ: Chủ thể lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản mà mình không quản lý.  

-Tội tham ô tài sản: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận tiền, những lợi ích vật chất, phi vật chất, theo yêu cầu của người đưa hối lộ.  

-Tội lạm dụng quyền hạn, chức vụ chiếm để đoạt tài sản. 

-Tội lợi dụng chức vụ, quyền hành trong quá trình thực hiện, vì mục đích vụ lợi. 

-Tội lạm dụng quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vì mục đích vụ lợi. 

-Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng tới người khác, vì mục đích lợi ích cá nhân.

-Tội giả mạo công tác để trục lợi. 

-Tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ để để giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức vi mục đích vụ lợi. 

-Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng trái phép tài sản, mục đích vụ lợi.

-Tội nhũng nhiễu với mục đích vụ lợi.

>>> Xem thêm: Đặc trưng cơ bản của tham nhũng là gì? Tham nhũng bao nhiêu tiền thì bị khởi tố?

Nguyên nhân tham nhũng

Nguyên nhẫn dẫn tới vấn nạn tham nhũng, bao gồm: 

– Sự phát triển của hình thái Nhà nước trong giai đoạn kinh tế thị trường, đã tạo tiền đề, là công cụ để hành vi tham nhũng tồn tại và phát triển. Sự giao thoa và kết hợp giữa hai yếu tố quyền lực và lợi ích cá nhân.

+ Nhà nước đại diện cho quyền lợi của giai cấp, trao quyền cho một số cá nhân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nhưng những chủ thể của hành vi tham nhũng khi không chế ngự được lòng tham cá nhân, lợi ích cá nhân, dân tới sự lợi dụng mất kiểm soát, gây ra những hành vi tham nhũng. Có thể nói, đây chính là sản phẩm của sự tha hóa quyền lực. 

– Sự quản lý lỏng lẻo, chưa chẽ và nghiêm khắc của một bộ máy, cũng là nguyên nhân dẫn đến tham nhũng. Chưa thực sự tích cực ngăn ngừa, phòng chống những hành vi tham nhũng, những trường hợp kiểm sát viên, thanh tra nhận hối lộ còn xảy ra ở nhiều nơi.

+ Có thể nói, tham nhũng xảy ra nhiều hơn ở những nước đang phát triển, những nước phát triển sẽ có những chính sách công khai, minh bạch, những hành vi tham nhũng sẽ hạn chế hơn. 

nguyen-nhan-dan-den-tham-nhung

– Phẩm chất đạo đức, chính trị xuống cấp nghiêm trọng, suy thoái về lối sống của một số cán bộ, Đảng viên. Tư tưởng chủ nghĩa cá nhân ngày càng cao, vật chất hoá mọi thứ, sẵn sàng bỏ qua lợi ích chung của toàn thể mọi người, để phục vụ lợi ích cá nhân. 

– Chế độ đối đãi lương cho cán bộ, công chức còn chưa thỏa đáng, đây là một trong những mầm mống nảy sinh ra tham nhũng. Khi cuộc sống của họ chưa thể đầy đủ, họ sẽ dễ dàng rơi vào thế mất kiểm soát trước những lợi ích vật chất.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí nguyên nhân tham nhũng. Gọi ngay 1900.6174

Tác hại của tham nhũng?

 -Gây tác hại về mặt chính trị: Tham nhũng làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Gây ra sự mất ổn định về chính trị, làm xói mòn các chế độ, lợi ích và dân chủ 

-Gây hại trên lĩnh vực kinh tế: Gây tổn thất rất lớn cho tài sản của Nhà nước, của tập thể và nhân dân. Tham nhũng còn là nguyên nhân gây ra các tội phạm kinh tế khác, tiếp tay cho các tội phạm rửa tiền, thao túng cổ phiếu. Số tài sản tham nhũng đóng vai trò lớn và quan trọng cho nguồn tái sản Quốc gia, làm bất ổn định sự phát triển đất nước 

-Tác hại về mặt xã hội: Tham nhũng gây ra sự bất ổn định, làm gián đoạn và đẩy lùi quá trình phát triển của đất nước, gây ra một đất nước chế độ quan liêu. Tham nhũng còn làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo của một đất nước, điều này làm “ nuôi dưỡng” sự bất ổn, có thể gây ra bạo loạn, khủng bố

Những hành vi tham nhũng, gây ra những hậu quả, tác hại và tổn thất rất lớn cho nền kinh tế Quốc gia, và còn là mầm mống, tiếp tay cho những tội phạm kinh tế khác, làm rối loạn nền kinh tế nước nhà. 

>>> Liên hệ Luật Thiên Mã Tư vấn miễn phí các tác hại tham nhũng gây ra. Gọi ngay 1900.6174

Trên đây là toàn bộ những thông tin, những quy định về các hành vi tham nhũng. Tham nhũng là quốc nạn đang diễn ra ngày càng phức tạp, trên tất cả mọi lĩnh vực, không chỉ Trung ương mà các địa phương, hình thức tham nhũng, bòn rút nhỏ lẻ vẫn đang diễn ra. Nếu các bạn có thắc mắc về vấn đề này, hay bất cứ vấn đề pháp luật khác hãy gọi cho Luật Thiên Mã theo số điện thoại 1900.6174.     

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7