Luật đất đai nhà ở

Bố trí tái định cư khi thu hồi đất và mức hỗ trợ

Bố trí tái định cư khi thu hồi đất là một trong những nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất. Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến tái định cư và những quy định về vấn đề này. Bài viết bao gồm các nội dung chính, như: Điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ tái định cư?; Bố trí tái định cư trong những trường hợp nào?; Các khoản hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như thế nào? và nguyên tắc bố trí tái định cư và bồi thường thu hồi đất. Nếu các bạn có thắc mắc về vấn đề quy định tái định cư, hay bất cứ vấn đề pháp lý khác, hãy nhấc máy gọi cho Luật Thiên Mã theo số điện thoại liên lạc 1900 6174, để được hỗ trợ.

>>>Xem thêm: Thủ tục thu hồi đất theo quy định pháp luật hiện hành

Tái định cư là gì?

Tái định cư là chính sách của Nhà nước, được thực hiện sau khi có chính sách thu hồi đất. Nhằm mục đích bồi thường thiệt hại, giúp những người bị thu hồi đất ổn định cuộc sống. Người bị thu hồi đất, sẽ nhận được những hình thức bồi thường khác nhau, như: được cấp nhà xây sẵn, cấp chung cư; tiền…

bo-tri-tai-dinh-cu-khi-thu-hoi-dat

Như vậy, có thể hiểu tái định cư là một hình thức hỗ trợ bồi thường của Nhà nước cho các chủ đầu tư, sau khi đã bị thu hồi đất. Giúp người dân có một nơi an cư mới, đảm bảo tính công bằng, khách quan.

>>>Xem thêm: Thu hồi đất phải thỏa thuận với dân về giá đền bù như thế nào?

Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất

Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ tái định cư, được quy định tại Điều 79 Luật đất đai. Các trường hợp được hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất, bao gồm:

-Bị thu hồi hết phần đất ở hoặc phần diện tích đất ở phía sau không đủ điều kiện để cá nhân, hộ gia đình tiếp tục sinh sống

-Hộ gia đình có nhiều thế hệ, có nhiều cặp vợ chồng sinh sống trên cùng một mảnh đất bị thu hồi, đủ điều kiện tách ra thành từng hộ gia đình riêng hoặc nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một mảnh đất bị thu hồi, thì UBND cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình hình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

>>> Tư vấn miễn phí về các chính sách hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất. Gọi ngay 1900 6174

Không có nhà trên đất thu hồi có được bố trí tái định cư?

Quy định của pháp luật đất đai hiện hành về việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở và bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi được thực hiện theo quy định sau:

Tại Điểm c Khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai quy định:

“Điều 83. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;”.

Tại Khoản 1 Điều 79 Luật Đất đai quy định:

“Điều 79. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở”.

Tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định:

“Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở”.

Tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định:

“Điều 22. Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở

Việc hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 83 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:

Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định tại Điều 27 của Nghị định này thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất”.

>>> Tư vấn miễn phí về các chính sách hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất. Gọi ngay 1900 6174

Bố trí tái định cư khi thu hồi đất trong trường hợp nào?

Anh Nam có câu hỏi như sau:

“Chào Luật sư!

Ngôi nhà tôi đang sinh sống, nằm trong dự án thu hồi của Nhà nước để xây bệnh viện. Nếu nhà tôi bị thu hồi, thì có được hưởng chính sách tái định cư không?. Và những trường hợp nào thì được bố trí tái định cư?.

Cảm ơn Luật sư!”

Những trường hợp được bố trí tái định cư khi thu hồi đất được quy định tại Điều 79 Luật đất đai, theo đó bao gồm 4 trường hợp sau:

-Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà ở gắn với quyền sử dụng đất, khi Nhà nước tiến hành thu hồi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác liên quan, sẽ được bồi thường bằng đất hoặc nhà ở, nếu đảm bảo đủ hai điều kiện:

+ Bị thu hồi hết phần đất ở hoặc phần diện tích đất ở phía sau không đủ điều kiện để cá nhân, hộ gia đình tiếp tục sinh sống

+ Cá nhân, hộ gia đình không còn đất nào trong địa bàn đất bị thu hồi để ở

-Trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ, có nhiều cặp vợ chồng sinh sống trên cùng một mảnh đất bị thu hồi, đủ điều kiện tách ra thành từng hộ gia đình riêng hoặc nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một mảnh đất bị thu hồi, thì UBND cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình hình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

-Trường hợp cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng, chuyển chỗ ở mà không còn chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường

-Trường hợp cá nhân, hộ gia đình trong khu vực bị ô nhiễm, có nguy cơ đe dọa ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng.

>> Liên hệ tổng đài 1900.6174 để đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm

Các khoản hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất của Nhà nước

Anh Minh có câu hỏi như sau:
“Chào luật sư!.
Vì nhà tôi đang nằm trong khu vực được hỗ trợ tái định cư sau khi bị thu hồi đất. Vì vậy, tôi muốn hỏi các khoản hỗ trợ liên quan đến tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Cảm ơn Luật sư!

Luật sư trả lời thắc mắc như sau:

Các khoản hỗ trợ tái định cư bao gồm: Hỗ trợ tiền tạm cư và hỗ trợ ổn định đời sống. Trong đó:

-Hỗ trợ tiền tạm cư: Hỗ trợ cá nhân, hộ gia đình, những người Việt nam sinh sống ở nước ngoài có đất bị thu hồi, được nhận đất ở, nhà ở tái định cư.

Trường hợp người có đất bị thu hồi tự lo được về chỗ ở, sẽ được bồi thường về đất và khoản tiền hỗ trợ tái định cư

bo-tri-tai-dinh-cu-khi-thu-hoi-dat

-Hỗ trợ ổn định đời sống: Thu hồi đất nông nghiệp từ 30% đến 70% đang sử dụng thì được hỗ trợ thời gian 6 tháng

Nếu di chuyển được hỗ trợ thời gian 12 tháng

Di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối  đa là 24 tháng.

Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp hỗ trợ trong thời gian 12 tháng

Nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng

Trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian  hỗ trợ tối đa là 36 tháng.

Như vậy, có thể thấy sẽ có hai khoản phí được hỗ trợ khi thu hồi đất tái định cư, là phí hỗ trợ tiền tạm cư và hỗ trợ ổn định đời sống.

>> Liên hệ tổng đài 1900.6174 để đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm

Mức hỗ trợ chính sách tái định cư khi thu hồi đất

Mức hỗ trợ chính sách tái định cư khi thu hồi đất được quy định tại Điều 27 Luật đất đai, cụ thể:

-Tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở hay nhà ở, không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách ra và diện tích nhà ở tái định cư không được nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu

-Nếu tính bằng tiền thì khoản tiền cho suất tái định cư tương đương với giá trị một suất tái định cư, nhà ở tái định cư.

>>> Liên hệ với luật sư để tư vấn các vấn đề về bố trí tái định cư khi thu hồi đất. Gọi ngay 1900.6174

Suất tái định cư khi thu hồi đất tối thiểu

Khoản 4 Điều 86 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu.

Điều 27 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về suất tải định cư tối thiểu như sau:

1. Suất tái định cư tối thiểu quy định tại Khoản 4 Điều 86 của Luật Đất đai được quy định bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng nhà ở hoặc bằng tiền để phù hợp với việc lựa chọn của người được bố trí tái định cư.

bo-tri-tai-dinh-cu-khi-thu-hoi-dat

2. Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà ở thì diện tích đất ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương, và diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng nhà ở thì diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền thì khoản tiền cho suất tái định cư tối thiểu tương đương với giá trị một suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở tại nơi bố trí tái định cư.

3. Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này và tình hình cụ thể của địa phương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở nhà ở, bằng nhà ở và bằng tiền.

>>> Liên hệ với luật sư để tư vấn các vấn đề về bố trí tái định cư khi thu hồi đất. Gọi ngay 1900.6174

Nguyên tắc bố trí tái định cư khi thu hồi đất và bồi thường khi thu hồi đất

Nguyên tắc bồi thường khi thu hồi đất được quy định tại Điều 74 Luật đất đai.

-Việc bồi thường được thể hiện bằng việc giao đất có chung mục đích với đất đã bị thu hồi, trường hợp không có đất để bồi thường, sẽ bồi thường theo giá tiền

-Việc bồi thường phải được thực hiện công khai, khách quan, dân chủ và công bằng

-Đất được bồi thường phải là đất cùng loại, nếu không có đất cùng loại để bồi thường, thì phải bồi thường bằng tiền hoặc vật có giá trị tương đương giá trị.

-Người bị thu hồi đất có đủ các điều kiện nhận bồi thường, họ phải được nhận bồi thường.

Nguyên tắc hỗ trợ, tái định cư

Quá trình thực hiện hỗ trợ phải khách quan, công khai, công bằng, kịp thời và đúng theo quy định của pháp luật

-Quy định về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường

-Quy định về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà nguồn thu nhập chính từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khi Nhà nước thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở.

Trên đây, là toàn bộ thông tin liên quan đến bố trí tái định cư khi thu hồi đất. Thu hồi đất là vấn đề quan trọng và khá nhạy cảm, liên quan đến lợi ích của người sử dụng đất. Chính sách bố trí tái định cư sau khi thu hồi đất, giúp người dân ổn định cuộc sống và có một nơi an cư, bên cạnh đó, các khoản phí hỗ trợ còn giúp người dân trong quá trình chuyển đổi đất. Quá trình bố trí tái định cư, phải được diễn ra công bằng, công khai, khách quan và thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. Mong rằng những thông tin chúng tôi cung cấp phía trên, sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, nếu có thắc mắc hay câu hỏi liên quan, hãy gọi cho Luật Thiên Mã theo số điện thoại 1900 6174, để được hỗ trợ.

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7