action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Bảo hiểm xã hội Tuyên Quang – Hotline tư vấn luật 1900.6174

Bảo hiểm xã hội Tuyên Quang là một trong những cơ quan quản lý, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội của tỉnh Tuyên Quang. Với nhiệm vụ chính là đảm bảo quyền lợi cho người dân lao động và đóng góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Bảo hiểm xã hội tại Tuyên Quang đã và đang trở thành một địa chỉ quan trọng và đáng tin cậy đối với người dân trong huyện và các vùng lân cận. Để bảo vệ quyền, lợi ích của mình, người thân tốt nhất người dân cần nắm rõ về cơ quan BHXH Tuyên Quang.

Trong bài viết này, Luật thiên mã sẽ cung cấp đến bạn thông tin đầu đủ nhất về cơ quan BHXH Tuyên Quang.  

bao-hiem-xa-hoi-tuyen-quang

Bảo hiểm xã hội Tuyên Quang có thông tin liên hệ, số điện thoại là gì?

>> Chuyên viên hướng dẫn hồ sư, thủ tục hưởng chế độ thai sản nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174

Địa chỉ bảo hiểm xã hội Tuyên Quang tại: Số 300 đường Tân Trào, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại: 02073.821264

Fax : 02073.823813

Email : ttptdt@tuyenquang.vss.gov.vn

Địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội Tuyên Quang trên Google Maps:

Trên đây là thông tin liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội Tuyên Quang, hy vọng thông tin trên đây sẽ giúp cho người dân trên địa bàn Tuyên Quang dễ dàng trong quá trình tham gia BHXH cũng như thực hiện các thủ tục hành chính tạ đây! Nếu bạn đang gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục rút bảo hiểm xã hội hãy gọi ngay đến hotline 1900.6174 chuyên viên hướng dẫn thủ tục nhanh chóng!

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội thành phố Tuyên Quang – Hotline tư vấn luật 1900.6174

Bảo hiểm xã hội Tuyên Quang có vị trí, chức năng là gì?

>> Chuyên viên hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174

Bảo hiểm xã hội Tuyên Quang có vị trí, chức năng được quy định tại Điều 1 Quyết định 969/QĐ-BHXH 2019 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội :

– Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh, có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc) tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi chung là theo quy định).

– Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh.

– Bảo hiểm xã hội tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

Tuyên Quang một tỉnh với nhiều dân tộc thiểu số và kinh tế còn nhiều khó khăn, nên BHXH có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác an sinh xã hội. Bảo hiểm xã hội Tuyên Quang là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội tại địa phương. Với vị trí quan trọng và chức năng đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Bảo hiểm xã hội Tuyên Quang đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của tỉnh Tuyên Quang. Ngoài việc cung cấp các dịch vụ bảo hiểm xã hội, đơn vị này còn có nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng như tư vấn, hướng dẫn về quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm xã hội.

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa – Hotline hỗ trợ  luật 1900.6174

co-quan-bao-hiem-xa-hoi-tuyen-quang
Cơ quan bảo hiểm xã hội Tuyên Quang

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội Tuyên Quang có nhiệm vụ, quyền hạn là gì?

>> Chuyên viên giải đáp điều kiện, đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp, gọi ngay 1900.6174

Bảo hiểm xã hội Tuyên Quang có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 2 Quyết định 969/QĐ-BHXH 2019

– Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

– Chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan để xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và Kế hoạch phân bổ dự toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

– Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định

– Tham gia phối hợp với Sở Y tế và đơn vị liên quan, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn xây dựng nhu cầu, đồng thời thẩm định và tổng hợp nhu cầu về danh mục, số lượng thuốc.

– Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định. Phối hợp với Sở Y tế theo dõi, giám sát việc thực hiện mua sắm thuốc theo Danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia, cấp tỉnh đối với thuốc thuộc lĩnh vực bảo hiểm y tế.

– Thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định

– Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác pháp chế và công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO trong thực hiện nhiệm vụ.

– Thực hiện số hóa hồ sơ giấy; quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; cập nhật biến động tăng giảm dữ liệu hộ gia đình theo quy định.

– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

– Đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Trên đây là thông tin nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan bảo hiểm xã hội Tuyên Quang, trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại đây nếu có khó khăn hay vướng mắc gì hãy gọi ngay đến hotline 1900.6174 để được chuyên viên hướng dẫn nhanh chóng!

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương – Hotline hỗ trợ  luật 1900.6174

Nội dung tư vấn của bảo hiểm xã hội thành phố Tuyên Quang

>> Chuyên viên hướng dẫn thủ tục xin trợ cấp học nghề miễn phí, gọi ngay 1900.6174

Bảo hiểm xã hội Tuyên quang sẽ hỗ trợ giải đáp nội dung như:

– Thủ tục, hồ sơ giấy tờ tham gia, hưởng BHXH, BHYT, BHTN, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động.

– Các chế độ hưu trí, tử tuất, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động…

– Trả lời các chính sách mới, các thông tin liên quan đến việc đóng và chính sách hưởng BHXH, BHTN, BHYT và những giải đáp liên quan khác.

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội huyện Yên Sơn – Hotline hỗ trợ tư vấn luật 1900.6174

bao-hiem-xa-hoi-tuyen-quang

Cách thức liên hệ với chuyên viên tư vấn luật BHXH tại Luật Thiên Mã

>> Chuyên viên hướng dẫn thủ tục báo tăng, báo giảm lao động, gọi ngay 1900.6174

Tư vấn qua số điện thoại:
Để nhận được tư vấn về bảo hiểm xã hội, quý khách có thể tuân thủ theo các bước sau đây:
Bước 1: Quý khách sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động và gọi đến số điện thoại:  02073.821264
Bước 2: Sau khi kết nối với số điện thoại  02073.821264  quý khách sẽ nghe thấy lời chào từ Tổng đài và hãy tuân thủ theo hướng dẫn được cung cấp trong lời chào.
Bước 3: Quý khách sẽ được chuyển tiếp trực tiếp tới tư vấn viên và có thể đặt câu hỏi hoặc yêu cầu giải đáp các thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội.
Bước 4: Tư vấn viên của công ty sẽ hướng dẫn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan của quý khách.
Bước 5: Sau khi hoàn tất nội dung tư vấn, quý khách nên ghi nhớ số Tổng đài và lưu vào danh bạ điện thoại để tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu cần).
Tư vấn trực tiếp qua bộ phận một  cửa theo địa chỉ:  Số 300 đường Tân Trào, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Thủ tục hưởng chế độ lương hưu

>> Chuyên viên hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ lương hưu nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174

Hưu trí hay chế độ hưu trí là một trong những chế độ bảo hiểm xã hội đảm bảo thu nhập cho người lao động đã hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tự nguyện.

Đầu tiện là đối tượng hưởng chế độ hưu trí căn cứ Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

– Người lao động theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

– Cán bộ, công chức, viên chức.

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

– Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn, học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

– Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

– Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Thứ hai là điều kiện để hưởng hưu trí bảo hiểm xã hội căn cứ Điều 54 Luật BHXH 2014 là Nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên trong đó:

– Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

– Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

– Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

– Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

– Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;

– Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên

– Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

– Và với một số trường hợp đặc biệt khác.

Cuối cùng là trình tự, thủ tục để hưởng chế độ hưu trí :

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ quy định tại Mục 1.2.2 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019, hồ sơ hưởng lương hưu bao gồm:

– Bản chính Sổ BHXH.

–  Bản chính Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ hoặc Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu số 12-HSB hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.

– Bản chính Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động (KNLĐ) của Hội đồng GĐYK (trường hợp người lao động đã có biên bản GĐYK để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng bản sao) đối với người nghỉ hưu do suy giảm KNLĐ

– Bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (tương đương mức suy giảm KNLĐ 61%) đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

– Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực).

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, bảo lưu thời gian tham gia BHXH (gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích).

Hồ sơ gồm:

– Bản chính Sổ BHXH.

– Bản chính Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.

– Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng GĐYK (bản chính, trường hợp người lao động đã có biên bản GĐYK để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng bản sao) đối với người nghỉ hưu do suy giảm KNLĐ.

– Bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (tương đương mức suy giảm KNLĐ 61%) đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

– Trường hợp đang chấp hành hình phạt tù từ ngày 01/01/2016 trở đi thì có thêm bản chính Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB).

– Trường hợp đã chấp hành xong hình phạt tù giam từ ngày 01/01/1995 đến trước ngày 01/01/2016 thì có thêm bản sao của một trong các giấy tờ sau: Bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc quyết định miễn hoặc tạm hoãn chấp hành hình phạt tù.

– Trường hợp xuất cảnh trái phép trở về thì có thêm bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp.

– Trường hợp mất tích trở về thì có thêm bản sao Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích.

– Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực).

– Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm bản chính hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.

Bước 2 Nộp hồ sơ :

Trường hợp nộp trực tiếp

– Đối với người lao động đáng đóng BHXH: Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đang đóng BHXH .

– Các trường hợp khác: Nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện hoặc BHXH tỉnh nơi cư trú.

Trường hợp giao dịch điện tử

NLĐ đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN, trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 3 : Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.Tối đa 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định sẽ trả kết quả cho người thực hiện thủ tục.

Bước 4 : Nhận kết quả

– Đơn vị sử dụng lao động: nhận kết quả giải quyết từ cơ quan bảo hiểm xã hội để trả cho người lao động (quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội, thông báo về việc chỉ trả lương hưu/ trợ cấp hàng tháng; thẻ bảo hiểm y tế).

– Người lao động nhận kết quả giải quyết từ đơn vị sử dụng lao động hoặc từ cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định; nhận tiền lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội

>> Chuyên viên tư vấn hướng dẫn hồ sơ, thủ tục rút bảo hiểm xã hội nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174

Bảo hiểm xã hội theo khoản 1 Điều 3 Luật BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

– Rút bảo hiểm xã hội một lần là trưởng hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc hoặc người tham gia BHXH tự nguyện dừng tham gia BHXH sau 1 năm và một số trường hợp đặc biệt khác khi có yêu cầu rút gửi cơ quan BHXH sẽ được giải quyết hưởng chế độ BHXH 1 lần theo quy định

– Điều kiện hưởng BHXH một lần : Căn cứ theo Điểm a, b, Khoản 1, Điều 8, Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Điều 60, Luật BHXH Việt Nam số 58/2014/QH13 quy định rõ 06 trường hợp được nhận BHXH 1 lần bao gồm:

1. Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH (Khoản 3, Điều 54 của Luật BHXH)

2. Đủ 55 tuổi mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện (đối với lao động nữ hoạt động ở xã, phường, thị trấn);

3. Ra nước ngoài để định cư;

4. Người đang bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

5. Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu;

6. Người tham gia BHXH bắt buộc sau 01 năm nghỉ việc hoặc tham gia BHXH tự nguyện sau 01 năm không tiếp tục đóng mà chưa đủ 20 năm đóng (Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13).

– Thủ tục, hồ sơ rút BHXH một lần:

Bước 1: Hồ sơ rút BHXH một lần căn cứ Căn cứ Điều 109, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 :

i)Sổ bảo hiểm xã hội.

i) Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

i) Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

b) Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

c) Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

Bước 2 : Nơi nộp hồ sơ :

Trường hợp 1: Giao dịch điện tử.Người hưởng chế độ BHXH 1 lần đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử qua website BHXH Việt Nam. Trường hợp NLĐ đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử có thể gửi hồ sơ điện tử qua phần mềm này.

Trường hợp 2 : – Dịch vụ bưu chính công ích được cung ứng theo yêu cầu của Nhà nước để phục vụ nhiệm vụ đặc thù.Trong trường hợp người lao động không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử như trên thì có thể gửi bộ hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính công ích cho cơ quan BHXH.

Trường hợp 3: Người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH tại địa phương.

Trường hợp 4 : người lao động đã tham gia BHXH tại địa phương này nhưng sinh sống và tạm trú tại một địa phương khác : Căn cứ theo các quy định tại khoản 2, Điều 1 và Điều 20 Quyết định 636/QĐ-BHXH người lao động sẽ nộp sổ bảo hiểm xã hội kèm trong bộ hồ sơ hưởng BHXH 1 lần cho cơ quan BHXH cấp quận/ huyện hoặc BHXH tỉnh (trong trường hợp BHXH tỉnh được phân cấp giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần) nơi người lao động có hộ khẩu hoặc sổ tạm trú theo quy định của pháp luật.

Bước 3 : Thời hạn giải quyết bảo hiểm xã hội một lần

Căn cứ Khoản 4 Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội một lần thì thời hạn giải quyết bảo hiểm xã hiểm một lần được quy định như sau: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu người lao động vẫn chưa nhận được tiền trong trường hợp nêu trên có thể có lỗi trong quá trình liên hệ. Người lao động cần cung cấp thông tin về Phiếu hẹn đến cơ quan BHXH để kiểm tra lại quá trình xử lý hồ sơ, đảm bảo giải quyết kịp thời quyền lợi của người lao động.

Trên đây là toàn bộ những chia sẻ của Luật thiên mã về các nội dung trả lời cho những câu hỏi liên quan đến Bảo hiểm xã hội Tuyên Quang. Hy vọng thông qua bài viết trên của chúng tôi sẽ phần nào cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích, để các bạn có thể tiến hành thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội một cách thuận tiện nhất. Vì vậy, mọi băn khoăn, thắc mắc của các bạn liên quan đến vấn đề trên, vui lòng kết nối trực tiếp đến hotline 1900.6174 của chúng tôi để được nhanh chóng tư vấn và hỗ trợ.

Lưu ý:

Tổng Đài 1900.6174 là tổng đài tư vấn pháp luật của công ty Luật Thiên Mã có trách nhiệm và quyền hạn tư vấn luật đa lĩnh vực như đất đai, hôn nhân & gia đình, hình sự, dân sự, bảo hiểm xã hội… Chúng tôi không phải là cơ quan bảo hiểm xã hội và chúng tôi không mạo danh bất cứ cơ quan đoàn thể nào. Quý khách hàng có nhu cầu có thể trực tiếp liên hệ đến hotline tổng đài của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900.9068
Luật Thiên Mã chỉ có 02 chi nhánh tại Hà Nội và TPHCM.  Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư trực tiếp, chúng tôi sẽ cử Luật sư ở chi nhánh gần nhất xuống tận nơi để giải quyết vụ việc theo yêu cầu!

Liên hệ với chúng tôi:

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội ⭐️ Nhanh – Thuận tiện – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7