action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên – Hotline tư vấn luật 1900.6174

Bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên là cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh, chuyên tư vấn và hỗ trợ người dân các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin về địa chỉ, số điện thoại bảo hiểm xã hội tại huyện Tân Biên. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ đến đường dây nóng 1900.6174 để được kết nối với chuyên viên tư vấn luật bảo hiểm xã hội có trình độ chuyên môn cao giải đáp nhanh chóng!

bao-hiem-xa-hoi-huyen-tan-bien

Địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

>> Giải đáp diều kiện hưởng chế độ thai sản năm 2023, gọi ngay 1900.6174 

Vị trí của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đặt tại: quốc lộ 22B, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Đơn vị cấp trên trực tiếp: Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh

Số điện thoại liên hệ bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

 >> Chuyên viên tư vấn miễn phí về chế độ hưởng thai sản, gọi ngay 1900.6174 

Điện thoại: (0276) 3.874 533

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội Quận 10 – Tổng đài tư vấn luật 1900.6174

Giờ làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

>> Giải đáp miễn phí điều kiên rút bảo hiểm xã hội một lần, gọi ngay 1900.6174

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên áp dụng quy định giờ hành chính về thời gian làm việc như sau:

Thời gian làm việc buổi sáng từ: 8 giờ đến 12 giờ;

Thời gian làm việc buổi chiều từ: 14 giờ đến 17 giờ;

Lưu ý: Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên làm việc vào giờ hành chính, chỉ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Các ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, tết không làm việc theo quy định của pháp luật.

co-quan-bao-hiem-xa-hoi-huyen-tan-bien

Vị trí, chức năng của Bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên

>> Tư vấn thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội, gọi ngay 1900.6174 

Bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh đặt tại địa bàn huyện Tân Biên có chức năng, nhiệm vụ giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; và thực hiện quản lý các quỹ về: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định khác của pháp luật hiện hành. Bảo hiểm xã hội huyện chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố của Ủy ban nhân dân thành phố.

Bảo hiểm xã hội thành phố là cơ quan có tư cách pháp nhân do đó có con dấu riêng, tài khoản riêng độc lập và có trụ sở riêng.

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội Quận 8 – Hotline tư vấn luật 1900.6174

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên

>> Chuyên viên hỗ trợ soạn thảo hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần, gọi ngay 1900.6174

Bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên là cơ quan trực thuộc bảo hiểm xã hội cấp huyện trực thuộc tỉnh. Do đó sẽ có chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ tương ứng như một bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện, (căn cứ theo quy định tại Điều 6 của Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019 ban hành vào ngày 29/7/2019). Nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội của huyện Tân Biên bao gồm:

– Thứ nhất, thực hiện các công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến các thông tin đến người dân bao gồm: các chính sách, chế độ, pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

– Thứ hai, cơ quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh:

+ Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia;

+ Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thực hiện thu các khoản đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội đối với các cá nhân và tổ chức tham gia. Từ chối các việc đóng các chế độ bảo hiểm (xã hội, thất nghiệp, y tế) mà không đúng quy định. Kiểm tra việc ký kết các hợp đồng lao động, việc đóng, nộp các loại bảo hiểm (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp) đối với các cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động trên địa bàn huyện;

+ Ký kết hợp đồng với các tổ chức đại lý thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội;

+ Tổ chức các bộ phận tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ bảo hiểm và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội huyện;

+ Chi trả các khoản thuộc các chế độ bảo hiểm gồm; bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng theo quy định pháp luật;

+ Tiếp nhận các khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế;

– Thứ ba, giải quyết các khiếu nại, các kiến nghị về việc thực hiện chế độ, chính sách về các loại bảo hiểm theo thẩm quyền được quy định đối với các cá nhân, tổ chức tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

– Thứ tư, thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

– Thứ năm, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cá nhân, tổ chức tham gia về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội.

– Thứ sáu, chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn huyện, với các cá nhân, tổ chức đang tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội để cùng nhau giải quyết các vấn đề có liên quan đến thực hiện các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

– Thứ bảy, thực hiện quyền khởi kiện các vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ các lợi ích công cộng trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội trên địa bàn.

– Thứ tám, định kỳ cung cấp các thông tin đầy đủ và kịp thời đến cá nhân, tổ chức về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội; Cung cấp kịp thời và đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thứ chín, tham gia các chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin; thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Trên đây là nhiệm vụ, quyền hạn mà bảo hiểm xã hội của huyện Tân Biên được giao và là trách nhiệm của bảo hiểm huyện đối với các cá nhân, tổ chức tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội huyện Tân Thạnh – Tư vấn luật 1900.6174

Nội dung tư vấn của bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên

>> Tư vấn miễn phí thủ tục hưởng trợ cáp thất nghiệp nhanh chóng, gọi ngay 1900.633.727 

Bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên hỗ trợ các vấn đề sau:

Thứ nhất, tư vấn luật bảo hiểm xã hội về chế độ ốm đau

– Tư vấn về các điều kiện hưởng chế độ ốm đau;

– Tư vấn về mức hưởng và thời gian nghỉ chế độ ốm đau;

– Tư vấn về thời gian nghỉ và mức hưởng chế độ đối với trường hợp con ốm đau;

– Tư vấn về chế độ phục hồi, nghỉ dưỡng sau ốm đau;

Thứ hai, tư vấn luật bảo hiểm xã hội về chế độ thai sản

– Tư vấn các điều kiện hưởng chế độ thai sản (cho cả vợ và chồng);

– Tư vấn thời gian nghỉ và mức hưởng chế độ thai sản;

– Tư vấn các thủ tục và hồ sơ,tài liệu cần thiết để hưởng chế độ thai sản cho cả chồng và vợ;

Thứ ba, tư vấn luật bảo hiểm xã hội về chế độ hưu trí, tử tuất

– Tư vấn các điều kiện hưởng lương hưu;

– Điều kiện được hưởng lương hưu khi nghỉ trước tuổi hoặc bị suy giảm về khả năng lao động;

– Tư vấn hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ hưu trí;

– Tư vấn mức hưởng chế độ hưu trí;

– Tư vấn về đối tượng và các điều kiện hưởng trợ cấp mai táng;

– Tư vấn thủ tục, mức hưởng trợ cấp mai táng;

– Tư vấn về các chế độ trợ cấp tuất 1 lần, tuất hàng tháng;

Thứ tư, tư vấn về mức đóng các loại bảo hiểm xã hội

– Tư vấn về các mức đóng bảo hiểm xã hội (mới nhất từ ngày 1/1/2023);

– Tư vấn các mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc;

– Tư vấn về các mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Thứ năm, tư vấn về việc tham gia các loại bảo hiểm xã hội

– Tư vấn về các điều kiện cần và đủ để tham gia bảo hiểm xã hội (đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội)

– Tư vấn các thủ tục và hồ sơ cần thiết để tham gia bảo hiểm xã hội;

– Tư vấn việc cấp lại Sổ bảo hiểm xã hội khi bị mất;

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội huyện Tiểu Cần – Hotline tư vấn luật 1900.6174

bao-hiem-xa-hoi-huyen-tan-bien

Cách liên hệ với bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên

>> Hướng dẫn miễn phí cách tính mức hưởng chế độ thai sản của người lao động, gọi ngay 1900.6174

Khi gặp khó khăn vướng mắc cần được hỗ trợ, người dân có thể liên hệ vơi cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên qua hai cách sau đây:
Cách 1: Liên hệ theo số điện thoại sau: (0276) 3.874 533
Cách 2: Liên hệ trực tiếp tới bộ phận 1 cửa tại cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên theo địa chỉ sau: quốc lộ 22B, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội huyện Vị Thủy – Hotline tư vấn luật 1900.6174

Nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con ở đâu?

>>> Giải đáp miễn phí điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần năm 2023, gọi ngay 1900.6174.

Thủ tục hưởng chế độ thai sản của lao động nam như sau:

Bước 1: Người lao động nam nộp hồ sơ:

Tính từ ngày trở lại làm việc, người lao động nam cần phải nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động về hưởng chế độ thai sản trong thời gian không vượt quá 45 ngày.

Với trường hợp thôi việc trước khi nhận con nuôi hoặc trước khi người vợ sinh thì nộp hồ sơ kèm theo việc xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2: Người sử dụng lao động lập hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày hồ sơ được nhận đủ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền.

Bước 3: Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện chi trả tiền thai sản cho người lao động trong thời gian như sau:

Với trường hợp người sử dụng lao động nộp hồ sơ thì thời hạn giải quyết là 06 ngày làm việc;

Với trường hợp người dụng lao động (thôi việc trước khi nhận con nuôi hoặc trước khi người vợ sinh) nộp hồ sơ thì thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc;

Như vậy, để hưởng chế độ thai sản cho lao động nam thì có thể nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho công ty nơi chồng hiện đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền tương ứng.

Thủ tục đăng ký chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

>> Giải đáp miễn phí điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, gọi ngay 1900.6174

Thủ tục đăng ký chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau;

Bước 1: Người lao động trực tiếp gửi đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp tới trung tâm dịch vụ việc làm (nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp).

Bước 2: Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc (tính từ ngày nhận được đề nghị của người lao động) sẽ có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động kèm theo gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp tới trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động sẽ chuyển đến.

Bước 3:  Tính từ ngày cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (hồ sơ ở bước 2) cho người lao động thì trong thời hạn 02 ngày làm việc trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đi gửi thông báo về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp.

Bước 4:  Trung tâm dịch vụ việc làm gửi văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi người lao động chuyển đến để tiếp tục thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế và chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động kèm theo là bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp do người lao động chuyển đến.

Bước 5: Tổ chức bảo hiểm xã hội nơi người lao động chuyển đến hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Như vậy, thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ diễn ra theo trình tự 5 bước như trên. Để thủ tục diễn ra nhanh chóng, hiệu quả cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ để tránh việc thiếu hồ sơ phải trả về để bổ sung.

Trên đây là những tư vấn của đội ngũ chuyên gia pháp lý của Luật Thiên Mã liên quan đến vấn đề bảo hiểm xã hội huyện Tân Biên và các vấn đề pháp lý liên quan. Nếu còn bất cứ câu hỏi nào, anh có thể liên hệ đường dây nóng 1900.6174 của  Luật Thiên Mã để được hỗ trợ.

Lưu ý:

Tổng Đài 1900.6174 là tổng đài tư vấn pháp luật của công ty Luật Thiên Mã có trách nhiệm và quyền hạn tư vấn luật đa lĩnh vực như đất đai, hôn nhân & gia đình, hình sự, dân sự, bảo hiểm xã hội… Chúng tôi không phải là cơ quan bảo hiểm xã hội và chúng tôi không mạo danh bất cứ cơ quan đoàn thể nào. Quý khách hàng có nhu cầu có thể trực tiếp liên hệ đến hotline tổng đài của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900.9068
Luật Thiên Mã chỉ có 02 chi nhánh tại Hà Nội và TPHCM.  Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư trực tiếp, chúng tôi sẽ cử Luật sư ở chi nhánh gần nhất xuống tận nơi để giải quyết vụ việc theo yêu cầu!

Gọi ngay: 1900.6174 - Để gặp luật sư tư vấn 24/7