action_echbay_call_shortcode for_shortcode is empty!

Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân – Hướng dẫn chi tiết 1900.6174

Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân là cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh, chuyên tư vấn và hỗ trợ người dân các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Trong bài viết sau, Luật Thiên Mã sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin về địa chỉ, số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ đến đường dây nóng 1900.6174 của Luật Thiên Mã để được kết nối với chuyên viên bảo hiểm xã hội có trình độ chuyên môn cao giải đáp nhanh chóng!

 

bao-hiem-xa-hoi-huyen-tan-bien

 

Thông tin về địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

 

>> Hướng dẫn tra cứu quá trình tham gia BHXH nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174

– Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh có trụ sở tại: Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

– Đơn vị cấp trên trực tiếp: Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

 

>> Tư vấn miễn phí về cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, gọi ngay 1900.6174

Trường hợp bạn gặp bất kỳ vấn đề gì liên quan đến bảo hiểm xã hội, hãy liên hệ với Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh qua số điện thoại sau để được hỗ trợ giải quyết:

– Điện thoại: 0228.381.0676

 

 

 

Giờ làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

>> Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào? Gọi ngay 1900.6174

Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân, thành phố Hà Nam làm việc theo giờ hành chính dưới đây:

–  Thời gian làm việc buổi sáng: từ 8 giờ đến 12 giờ

– Thời gian làm việc buổi chiều: từ 14 giờ đến 17 giờ

Lưu ý: Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Các ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, tết không làm việc theo quy định của pháp luật.

 

Vị trí, chức năng của Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân

 

>> Hướng dẫn miễn phí cách tính mức hưởng chế độ thai sản của người lao động, gọi ngay 1900.6174

Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân là đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh. Là đơn vị có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Xuân.

Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân hoạt động với chức năng trợ giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh tổ chức và thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý thu chi bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân

 

>> Chuyên viên hỗ trợ soạn thảo hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần, gọi ngay 1900.6174

Theo quy định của pháp luật hiện nay, cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể:

a) Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

b) Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia. Từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng lao động, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;

c) Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định;

d) Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội huyện;

đ) Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;

e) Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện;

g) Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp;

h) Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.

Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện.

Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Quản lý viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội huyện.

Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin; thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

Trên đây là những nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội của Luật Thiên Mã hỗ trợ nội dung gì?

 

>> Chuyên viên tư vấn về trường hợp mượn sổ bảo hiểm xã hội, gọi ngay 1900.6174 

Hiện nay, Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội của Luật Thiên Mã 1900.6174 đang cung cấp các dịch vụ tư vấn qua điện thoại về bảo hiểm như:

Tư vấn các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

Tư vấn quyền lợi của người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội;

Tư vấn trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động;

Tư vấn các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội một lần ;

Tư vấn các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp ;

Tư vấn các quy định của pháp luật về chế độ thai sản ;

 Tư vấn chế độ thai sản cho lao động nam có vợ sinh con ;

Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền lợi hưởng chế độ ốm đau;

 Tư vấn các quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm hưu trí;

Tư vấn quy trình, thủ tục hành chính về báo tăng, báo giảm lao động;

Tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách sử dụng phần mềm điện tử VssID của Bảo hiểm xã hội;

Tư vấn về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế ;

Tư vấn các bước cũng như hồ sơ, giấy tờ để được giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội.

Trên đây là những dịch vụ tư vấn về các chế độ bảo hiểm xã hội mà Tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân đang cung cấp trên thị trường. Khi có những vướng mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội mà cần giải đáp quý bạn đọc hãy liên hệ tới số hotline 1900.6174 để được chuyên viên hỗ trợ tư vấn. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ các bạn 24/7!

 

bao-hiem-xa-hoi-huyen-tan-bien

 

 

Cách liên hệ tới tổng đài bảo hiểm xã hội của Luật Thiên Mã

 

>> Tại sao trên VSSID đã có số tiền hưởng thai sản mà lại chưa được nhận được tiền? Gọi ngay 1900.6174

Nếu như bạn đang có những thắc mắc về bảo hiểm xã hội mà muốn được chuyên viên hỗ trợ tư vấn, hãy liên hệ ngay đến Tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội miễn phí qua số hotline 1900.6174 để trao đổi trực tiếp với các chuyên viên tư vấn.

Thời gian hoạt động: Tổng đài 1900.6174 của chúng tôi hoạt động liên tục 24/7 vào tất cả những ngày trong tuần. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp những vướng mắc về pháp lý của các bạn mọi lúc, mọi nơi.

Khi bạn sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn miễn phí qua tổng đài 1900.6174 bạn sẽ nhận được những lợi ích sau:

Tiết kiệm thời gian và chi phí của bạn

Nhanh chóng, tiện lợi

Thời gian tư vấn, giải đáp trực tuyến qua điện thoại linh hoạt

Chất lượng tư vấn được đảm bảo

Tư vấn, giải quyết nhanh chóng, dễ hiểu và được chuyên viên hỗ trợ tận tình.

Mọi thông tin của bạn cung cấp và chia sẻ qua Tổng đài 1900.6174 sẽ được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối. Chính vì vậy, khi có vướng mắc nào liên quan đến Bảo hiểm xã hội, quý bạn đọc hãy liên hệ ngay đến số hotline 1900.6174 để được giải đáp nhanh chóng!

 

Các vướng mắc thường gặp:

 

Chế độ bảo hiểm y tế đối với người đang hưởng chế độ thai sản

 

 >> Chuyên viên tư vấn miễn phí về chế độ thai sản, gọi ngay 1900.6174 

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về chế độ bảo hiểm y tế đối với người đang hưởng chế độ thai sản như sau:

Theo quy định tại khoản 1 điều 12 của Luật bảo hiểm y tế năm 2008 về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là người lao động như sau:

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);”

Theo đó, người lao động là đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hiện hành. Theo đó, nếu là người lao động đang hưởng chế độ thai sản thì sẽ được hưởng các chế độ bảo hiểm như sau:

Theo quy định tại khoản 1 điều 22 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014 khi tham gia bảo hiểm y tế người đang hưởng chế độ thai sản sẽ được hưởng BHYT với mức hưởng như sau:

+) Khi khám thai định kỳ, sinh con đúng tuyến sẽ được thanh toán 80% chi phí.

+) Trường hợp khám thai định kỳ, sinh con trái tuyến thì mức hưởng như sau:

Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Trên đây là quy định của Luật bảo hiểm y tế 2008 về chế độ bảo hiểm y tế đối với người đang hưởng chế độ thai sản. Trong quá trình tìm hiểu, nếu quý bạn đọc còn bất kỳ thắc mắc nào khác liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ ngay đến số hotline 1900.6174 để được chuyên viên giải đáp chi tiết!

 

Điều kiện hưởng chế độ thai sản năm 2023

 

>> Điều kiện hưởng chế độ thai sản năm 2023 là gì? Gọi ngay 1900.6174 

Theo quy định tại điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, để được hưởng chế độ thai sản, người lao động cần đáp ứng được các điều kiện sau:

Người lao động được hưởng chế độ thai sản thuộc các trường hợp sau:

a, Lao động nữ mang thai

b, Lao động nữ sinh con

c, Lao động nữ mang thai hộ hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ

d, Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi

e, Người lao động nữ đặt vòng tránh thai hoặc lao động nữ thực hiện biện pháp triệt sản

f, Lao động nam đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con

 Tuy nhiên, cần lưu ý về thời gian tham gia để được hưởng chế độ này của một số đối tượng:

+ Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

+ Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

+ Người lao động đủ điều kiện trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản 

Theo đó, để được hưởng chế độ thai sản thì người lao động cần đáp ứng được các điều kiện được nêu trên như: tham gia bảo hiểm xã hội theo dạng bắt buộc và tham gia bảo hiểm xã hội đủ thời gian theo quy định.

Bài viết trên cung cấp những thông tin cơ bản về địa chỉ, số điện thoại bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân. Trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, nếu bạn gặp bất cứ khó khăn nào, hãy liên hệ ngay đến Luật Thiên Mã số hotline 1900.6174 để được chuyên viên có trình độ chuyên môn hỗ trợ nhanh chóng!