Tư vấn & soạn thảo hợp đồng

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong hợp tác kinh tế hiện này xảy ra rất nhiều mâu thuẫn kinh tế mà chủ doanh nghiệp không có hướng giải quyết chính xác thì sẽ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới sự phát triển của doanh nghiệp. Hiểu được những băn khoăn thắc mắc của chủ doanh nghiệp, Luật Thiên Mã đưa đến cho người dùng một dịch vụ hữu ích đó chính là dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế.

Tranh chấp hợp đồng kinh tế là gì ?
Tranh chấp hợp đồng kinh tế được hiểu là mâu thuẫn giữa các chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng về việc thực hiện hoặc không thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng cũng như ý kiến bất đồng của các bên về việc đánh giá hành vi vi phạm hoặc là cách thức giải quyết hậu quả từ vi phạm đó.Tranh chấp Hợp đồng là ý kiến không thống nhất của các bên về việc đánh giá hành vi vi phạm hoặc cách thức giải quyết hậu quả phát sinh từ vi phạm đó (trong khi vi phạm Hợp đồng là hành vi đơn phương của một bên đã xử sự trái với cam kết trong Hợp đồng)
Các đặc điểm của tranh chấp hợp đồng:
- Phát sinh trực tiếp từ quan hệ Hợp đồng, nên luôn luôn thuộc quyền tự định đoạt của các bên tranh chấp (tức các bên trong Hợp đồng).
- Mang yếu tố tài sản (vật chất hay tinh thần) và gắn liền lợi ích các bên trong tranh chấp.
- Nguyên tắc giải quyết các tranh chấp Hợp đồng là bình đẳng, thỏa thuận.

Có những loại tranh chấp hợp đồng kinh tế nào thường xảy ra 
Hiện tại có rất nhiều loại tranh chấp hợp đồng kinh tế xảy ra hàng ngày nếu chủ doanh nghiệp không định hình được doanh nghiệp mình đang tham gia tranh chấp hợp đồng kinh tế nào thì không thể đưa ra những giải quyết hợp đồng kinh tế một cách hiệu quả 
Luật Thiên Mã xin đưa ra một số loại hình tranh chấp hợp đồng kinh tế để bạn đọc tham khảo như sau:
Tranh chấp hợp đồng xây dựng
Luật Xây dựng 2014, Điều 146. Thưởng, phạt hợp đồng xây dựng, bồi thường thiệt hại do vi phạm và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng.
8. Nguyên tắc và trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng được quy định như sau:
a) Tôn trọng các thỏa thuận hợp đồng và các cam kết trong quá trình thực hiện hợp đồng, bảo đảm bình đẳng và hợp tác;
b) Các bên hợp đồng có trách nhiệm tự thương lượng giải quyết tranh chấp. Trường hợp các bên hợp đồng không tự thương lượng được thì tranh chấp được giải quyết thông qua hòa giải, trọng tài thương mại hoặc tòa án theo quy định của pháp luật.” 

Tranh chấp hợp đồng vay tiêu dùng
Tranh chấp hợp đồng vay tiêu dùng là trong quá trình hai bên ky hợp đồng vay tiêu dùng không thực hiện đúng những điều khoản đã kí trong hợp đồng vay tiêu dùng. Hình thức này đang rất phổ biến trong xã hội Việt Nam hiện tại

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
Tranh chấp hợp đồng vay tài sản là tranh chấp xảy ra trong quá trình hai bên đã ký hợp đồng vay tài sản mà hợp đồng vẫn có hiệu lực
Tranh chấp hợp đồng tín dụng
Tranh chấp hợp đồng tin dụnglà một loại tranh chấp hợp đồng nói chung, do đó có đầy đủ những đặc điểm vốn có của một tranh chấp hợp đồng. Tuy nhiên, với bản chất đặc thù của HĐTD, tranh chấp HĐTD ngân hàng mang một số đặc trưng riêng biệt để có thể phân biệt với các loại tranh chấp hợp đồng khác
Tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế
Tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế là tranh chấp phát sinh giữa các quốc gia chủ yếu xuất phát từ việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết trong trong quy ước quốc tế về thương mại. Hay đơn giản hơn là các tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài

Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế hiệu quả
Luật Thiên Mã xin đưa ra 2 hướng giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế một hiệu quả
- Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế bởi trọng tài
- Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế bởi trọng tài là các bên thỏa thuận đưa ra những tranh chấp đã hoặc sẽ phát sinh giữa họ ra giải quyết tại Trọng tài và Trọng tài sau khi xem xét sự việc tranh chấp, sẽ đưa ra phán quyết có giá trị cưỡng chế thi hành đối với các bên.
Đặc điểm của giái quyết tranh chấp bởi trọng tài:
Các bên tranh chấp phải thi hành phán quyết trọng tài trong thời hạn ấn định của phán quyết.
Các ưu điểm của giải quyết tranh chấp Hợp đồng thông qua trọng tài:
a) Thủ tục trọng tài đơn giản, nhanh chóng.
b) Các bên tranh chấp có khả năng tác động đến quá trình trọng tài.
c) Quyền chỉ định trọng tài viên giúp các bên lựa chọn được trọng tài viên giỏi, nhiều kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc vấn đề đang tranh chấp. Qua đó, có điều kiện giải quyết tranh chấp Hợp đồng nhanh chóng, chính xác.
d) Nguyên tắc trọng tài không công khai giúp các bên hạn chế sự tiết lộ các bí quyết kinh doanh, giữ được uy tính của các bên trên thương trường.
e) Trọng tài không đại diện cho quyền lực nhà nước nên rất phù hợp để giải quyết các tranh chấp có nhân tố nước ngoài.

Các mặt hạn chế của phương thức trọng tài:
a) Tính cưỡng chế thi hành các quyết định trọng tài không cao (vì Trọng tài không đại diện cho quyền lực tư pháp của nhà nước).
b) Việc thực hiện các quyết định trọng tài hoàn tòan phụ thuộc vào ý thức tự nguyện của các bên.
 Phương thức giải quyết trọng tài cũng bắt nguồn từ sự thỏa thuận của các bên trên cơ sở tự nguyện.
- Các bên được quyền thỏa thuận lựa chọn một Trọng tài phù hợp, chỉ định trọng tài viên để thành lập Hợp đồng (hoặc Ủy ban) Trọng tài giải quyết tranh chấp.
- Khác với thương lượng hòa giải, trọng tài là một cơ quan tài phán (xét xử). Tính tài phán của trọng tài thể hiện ở quyết định trọng tài có giá trị cưỡng chế thi hành.
- Thực tiễn giải quyết các tranh chấp ở các nước trên thế giới: có 2 hình thức trọng tài: Trọng tài vụ việc (Ad – hoc) và trọng tài thường trực.
có danh sách trọng tài viên và có qui tắc tố tụng riêng.
- Trung tâm trọng tài Quốc tế VIệt Nam có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh từ quan hệ kinh tế, trong đó có tranh chấp Hợp đồng (tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng thuần túy dân sự không thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài).

Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế bằng hoà giải , thương lượng
Những mặt hạn chế của phương thức hòa giải trong tranh chấp Hợp đồng:
- Nếu hoà giải bất thành, thì lợi thế về chi phí thấp trở thành gánh nặng bổ sung cho các bên tranh chấp.
- Người thiếu thiện chí sẽ lợi dụng thủ tục hòa giải để trì hoản việc thực hiện nghĩa vụ của mình và có thể đưa đến hậu quả là bên có quyền lợi bị vi phạm mất quyền khởi kiện tại Tòa án hoặc trọng tài vì hết thời hạn khởi kiện.
- Hòa giải là hình thức giải quyết tranh chấp xuất hiện sớm nhất trong lịch sử xã hội loài người trên nhiều lãnh vực, chứ không riêng đặc trưng gì với tranh chấp Hợp đồng.

Các hình thức hòa giải:
- Tự hòa giải: là do các bên tranh chấp tự bàn bạc để đi đến thống nhất phương án giải quyết tranh chấp mà không cần tới sự tác động hay giúp đỡ của đệ tam nhân.
- Hòa giải qua trung gian: là việc các bên tranh chấp tiến hành hòa giải với nhau dưới sự hổ trợ, giúp đỡ của người thứ ba (người trung gian hòa giải). Trung gian hòa giải có thể là cá nhân, tổ chức hay Tòa án do các bên tranh chấp chọn lựa hoặc do pháp luật qui định.
- Hòa giải ngoài thủ tục tố tụng: là việc hòa giải được các bên tiến hành trước khi dưa đơn khởi kiện ra Tòa án hay trọng tài.
- Hòa giải trong thủ tục tố tụng: là việc hòa giải được tiến hành tại Tòa án, trong tài khi các cơ quan này tiến hành giải quyết tranh chấp theo đơn kiện của một bên (hòa giải dưới sự trợ giúp của Tòa án hay trọng tài). Tòa án, trong tài sẽ ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên và quyết định này có giá trị cưỡng chế thi hành đối với các bên.
Ở VN, việc hòa giải tranh chấp Hợp đồng được coi trọng. Các bên phải tự thương lượng, hòa giải với nhau khi phát sinh tranh chấp. Khi thương lượng, hòa giải bất thành mới đưa ra Tòa án hoặc trọng tài giải quyết. Ngay tại Tòa án, các bên vẫn có thể tiếp tục hòa giải với nhau. Ở VN, bình quân mỗi năm, số lượng tranh chấp kinh tế được giải quyết bằng phương thức hòa giải chiếm đến trên dưới 50% tổng số vụ việc mà Tòa án đã phải giải quyết
Hòa giải là các bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để đi đến thống nhất một phương án giải quyết bất đồng giữa họ và tự nguyện thực hiện phương án đã thỏa thuận qua hòa giải.
Các ưu điểm của giải quyết tranh chấp Hợp đồng kinh tế trong thực tế bằng phương thức hòa giải:
- Là phương thức giải quyết tranh chấp đơn giản, nhanh chóng, ít tốn kém.
- Các bên hòa giải thành thì không có kẻ thắng người thua nên không gây ra tình trạng đối đầu giữa các bên, vì vậy duy trì được quan hệ hợp tác vẫn có giữa các bên.
- Các bên dễ dàng kiểm soát được việc cung cấp chứng từ và sử dụng chứng từ đó giữ được các bí quyết kinh doanh và uy tín của các bên.
- Hòa giải xuất phát từ sự tự nguyện có điều kiện của các bên, nên khi đạt được phương án hòa giải, các bên thường nghiêm túc thực hiện.


Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế của Luật Thiên Mã

Khi xảy ra tranh chấp hợp đồng kinh tế doanh nghiệp thường hay bị động trong quá trình tiến hành giải quyết . Để khắc phục vấn đề này Luật Thiên Mã đem đến cho bạn đọc dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế của chúng tôi với nhiều ưu điểm vướt trội như: tiết kiệm được chi phí, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, tối ưu hoá thời gian tham gia quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế. Bạn còn đang băn khoăn là ngoài những những tranh chấp đã nêu trên thì Luật Thiên Mã có nhận những tranh chấp dạng tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng, tranh chấp hợp đồng quốc tế hay không? Giải đáp vấn đề trên , với phương diện là người phát ngôn của công ty, mục tiêu của chúng tôi luôn lấy lợi ích khách hàng nên hàng đầu. Tại sao lại như vậy ư? Bởi vì khi khách hàng thấy lợi ích của mình được đặt nên hàng đầu thì khách hàng mới có thể tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Luật Thiên Mã. Chính vì điều đó ngoài những tranh chấp kể trên Luật Thiên Mã còn tiếp nhận giải quyết tất cả những vẫn đề liên quan đến tranh chấp hợp đồng trong tất cả các lĩnh vực như

 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng mượn tiền
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế nói chúng
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ thương mại
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng nói chung
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế với đối tác nước ngoài
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế thương mại
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế doanh nghiệp
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế bán hàng
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế ba(3) bên
Qua trên bạn đọc cũng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế của Luật Thiên Mã. Bất kể bạn có nhu cầu cần giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế thuộc lĩnh vực nào chỉ cần liên hệ với Luật Thiên Mã chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn hướng giải quyết hiệu quả nhất cho bạn cũng như doanh nghiệp của bạn.

Luật Thiên Mã | Luật sư doanh nghiệp(1)
Hà Nội:       Số 55 đường Trương Công Giai, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội(2)
TP HCM:     Nhà C17 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, TP.HCM(3)
Phone:       1900 6563 | Viettel: 0977 523 155 | Vina: 0943 564 450
Email:         luatthienma@gmail.com  | luatsuthienma@gmail.com(5)