Tư vấn & soạn thảo hợp đồng

Hướng dẫn cách soạn thảo hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật

Hướng dẫn cách soạn thảo hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật không chỉ giúp tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro khi hai bên có xảy ra tranh chấp hoặc mẫu thuẫn trong quá trình hợp tác. Vậy hợp đồng kinh tế là gì và làm cách nào để soạn thảo hợp đồng kinh tế đúng quy định của pháp luật thì ngay sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé

Hợp đồng kinh tế là gì ?

Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất trao đổi hàng hoá dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.
- Hợp đồng kinh tế gồm những nội dung gì?
Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận của các bên về việc thiết lập thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên trong hoạt động kinh doanh. Do đó nội dung của hợp đồng kinh tế trước hết là những điều khoản do các bên thoả thuận. Những điều khoản mà các bên đã thoả thuận đó làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia thoả thuận. Tuy nhiên nội dung của hợp đồng kinh tế không chỉ có những điều khoản mà các bên đã thoả thuận mà còn có thể bao gồm cả những điều khoản mà các bên không thoả thuận nhưng theo quy định của pháp luật các bên có nghĩa vụ phải thực hiện.
-Đặc điểm của hợp đồng kinh tế 
 • Hợp đồng kinh tế được ký kết nhằm mục đích kinh doanh

Mục đích này được thể hiện ở nội dung công việc mà các bên thoả thuận

 • Đặc điểm về chủ thể hợp đồng:

Theo pháp lệnh hợp đồng kinh tế thì hợp đồng kinh tế được ký kết giữa 2 chủ thể là pháp nhân hoặc ít nhất một bên là pháp nhân còn bên kia có thể là cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Ngoài ra pháp lệnh hợp đồng kinh tế còn quy định những người làm công tác khoa học ký thuật, nghệ nhân, hộ kinh tế gia đình, hộ nông dân ngư dân cá thể, các tổ chức và cá nhân nước ngoài ở Việt Nam cũng có thể trở thành chủ thể của hợp đồng kình tế khi họ ký kết hợp đồng với pháp nhân.

Vậy khi chúng ta đã hiểu thế nào là hợp đồng kinh tế thì việc soạn thảo hợp đồng kinh tế sẽ trở lên vô cùng dễ dàng
Hiện tại ngành thương mại ở Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ đi đôi với nó là có rất nhiều doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài nước muốn hợp tác kí kết với nhau cùng pháp triển. Điều này cũng khiến nhiều người bị bị động trong cách soạn thảo hợp đồng kinh tế với đừng đối tác để phù hợp với quy định của pháp luật
Luật Thiên Mã cũng xin giới thiệu một số hợp đồng kinh tế chúng ta hay gặp trong thời điểm hiện tại 
 • Soạn thảo hợp đồng vay tài sản
Soạn thảo hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.
 • Soạn thảo hợp đồng xây dựng
Soạn thảo hợp đồng xây dựng là một loại hợp đồng dân sự giữa bên nhận thầu và bên giao thầu, trong đó xác lập sự thỏa thuận giữa hai bên về quyền và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng. Bên nhận thầu có nghĩa vụ phải thực hiện giám sát công trình hoặc một phần công trình và giao đúng thời hạn mà bên giao thầu yêu cầu. Bên giao thầu thì có trách nhiệm đưa ra các yêu cầu, số liệu, bản thiết kế, vật tư xây dựng,... số vốn đầu tư đúng tiến dộ công trình, đồng thời nghiệm thu và thanh toán đầy đủ các khoản tiền khi công trình đã hoàn thành. Hợp đồng xây dựng phải được soạn thảo và kí kết bằng văn bản.
 • Soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hoá
Soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hoá là hợp đồng song vụ, mang tính đền bù, và trong từng trường hợp cụ thể có thể là hợp đồng ưng thuận hoặc hợp đồng thực tế. Cũng giống như mọi hợp đồng dịch vụ khác, trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa, các bên đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau, quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. Bên vận chuyển phải chuyển hàng hóa đến địa điểm theo thỏa thuận và được nhận thù lao. Bên thuê vận chuyển phải thanh toán thù lao và được nhận hàng tại địa điểm do mình ấn định. Khi tham gia vào quan hệ hợp đồng này các bên đều đạt được những lợi ích kinh tế nhất định: bên vận chuyển nhận được thù lao, bên thuê vận chuyển thì chuyển được hàng hóa từ nơi này đến nơi khác.
 • Soạn thảo hợp đồng thương mại
Soạn thảo hợp đồng thương mại :Trong Luật thương mại Việt Nam không có khái niệm Hợp đồng thương mại, nhưng có thể hiểu Hợp đồng thương mại là hình thức pháp lý của hành vi thương mại, là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (ít nhất một trong các bên phải là thương nhân hoặc các chủ thể có tư cách thương nhân) nhằm xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hoạt động thương mại.
 • Soạn thảo hợp đồng mua bán nhà ở
Hợp đồng mua bán nhà ở là Một loại hợp đồng dân sự, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao nhà và các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở đó cho bên mua, còn bên mua có quyền nhận nhà và nghĩa vụ trả tiền cho bên bán theo phương thức mà các bên đã thỏa thuận khi giao kết hợp đồng.
 • Soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế
Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế là văn bản thỏa thuận của các cá nhân, tổ chức trong việc xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa. Hai hay nhiều bên tham gia giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế - một loại giao dịch dân sự hoặc giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế - một loại hợp đồng dân sự theo pháp luật Việt Nam có thể là cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài; có nơi cư trú hoặc trụ sở ở Việt Nam hoặc nước ngoài.
 • Soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hoá
Hợp đồng mua bán hàng hoá có bản chất chung của hợp đồng, nó là sự thỏa thuận nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ mua bán. LTM không đưa ra định nghĩa về HĐ mua bán hàng hóa trong thương mại, nhưng có thể dựa vào khái niệm HĐ mua bán tài sản trong luật dân sự để xác định bản chất của HĐ mua bán hàng hóa.
 • Soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh
Hợp đồng hợp tác kinh doanh là sự thỏa thuận giữa các nhà đầu tư, theo đó, các bên cùng góp vốn, cùng quản lý kinh doanh, cùng phân chia lợi nhuận và cùng chịu rủi ro trong quá trình đầu tư kinh doanh mà không thành lập một pháp nhân mới.
 • Soạn thảo hợp đồng dịch vụ
Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng của Luật Thiên Mã

Hiện nay việc soạn thảo hợp đồng và cách soạn thảo hợp đồng kinh tế luôn là nỗi băn khoăn cho doanh nghiệp.Để biết được mình cần soạn thảo hợp đồng kinh tế nào với các đối tác thì ngoài am hiểu luật thì bạn có thể liên hệ với dịch vụ soạn thảo hợp đồng kinh tế của Luật Thiên Mã. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng kinh tế của chúng tôi không chỉ bao gồm những dịch vụ trên mà còn rất nhiều dịch vụ khác mà có thể bạn quan tâm như: Soạn thảo hợp đồng có yếu tố nước ngoài, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ,hợp đồng kinh tế hai bên,hợp đồng kinh tế xây dựng, hợp đồng kinh tế song ngữ, hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá, hợp đồng kinh tế mâu
Đến với dịch vụ soạn thảo hợp đồng kinh tế của Luật Thiên Mã bạn vừa tiết kiệm được chi phí vừa đảm bảo được lợi ích của doanh nghiệp của mình khi bất ngờ xảy ra tranh chấp không đáng có. 
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Luật Thiên Mã | Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp
Hà Nội: Tầng 3 , nhà D14/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy,quận Cầu Giấy, Hà Nội(gần công viên Cầu Giấy)
TP.HCM: NHà C17 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận , TP.HCM (cạnh UBND quận Phú Nhuận)
Phone:
1900 65 63  hoặc (024) 7300 6563
Email: luatthienma@gmail.com  | luatsu.luatthienma@gmail.com