Tư vấn & soạn thảo hợp đồng

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất trao đổi hàng hoá dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình và giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế.


 Giải quyết tranh chấp Hợp đồng:

1.  Tranh chấp Hợp đồng kinh tế đòi hỏi phải được giải quyết thỏa đáng bằng một phương thức chọn lựa phù hợp để nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp, vừa đảm bảo trật tự pháp luật và kỷ cương xã hội, giáo dục được ý thức tôn trọng pháp luật của công dân, góp phần chủ động ngăn ngừa các vi phạm Hợp đồng.

2.  Nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế,các tranh chấp Hợp đồng phải đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đúng pháp luật.

3.  Quyết định giải quyết  tranh chấp Hợp đồng kinh tế phải có tính khả thi cao, thi hành được và quá trình giải quyết phải đảm bảo tính dân chủ và quyền tự định đoạt của các bên với chi phí giải quyết thấp.

4.  Tranh chấp Hợp đồng có thể được giải quyết bằng các phương thức khác nhau: hòa giải, trọng tài hay Tòa án.
5.   Các bên tranh chấp có thể chọn lựa một phương thức giải quyết tranh chấp Hợp đồng kinh tế phù hợp hoặc sử dụng phối hợp nhiều phương pháp.

6.  Các yếu tố tác động chi phối việc các bên chọn lựa phương thức giải quyết các tranh chấp Hợp đồng:

+   Các lợi thế mà phương thức đó có thể mang lại cho các bên.

+   Mức độ phù hợp của phương thức đó đối với nội dung và tính chất của tranh chấp Hợp đồng với cả thiện chí của các bên.

+   Thái độ hay qui định của nhà nước đối với quyền chọn lựa phương thức giải quyết của các bên.

Giải quyết  tranh chấp Hợp đồng kinh tế 

Tùy thuộc vào đặc thù của từng hợp đồng cũng như yêu cầu của khách hàng, Công ty Luật Thiên Mã tư vấn để khách hàng lựa chọn sử dụng phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế phù hợp, giúp khách hàng hạn chế được các rủi ro pháp lý có thể có, tiết kiệm chi phí, đặc biệt là bảo đảm bí mật trong công việc của khách hàng.
Liên hệ văn phòng luật Thiên Mã : 0977 523 155 để được tư vấn miễn phí.