Tư vấn pháp luật thường xuyên

Lưu ý để phòng tránh rủi ro khi ký kết, thực hiện hợp đồng
Lưu ý để phòng tránh rủi ro khi ký kết, thực hiện hợp đồng

Trong quá trình các bên tham gia ký kết, thực hiện hợp đồng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro mà đôi khi các bên không dự liệu hết được. Do đó, mà dễ xảy ra tranh chấp, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

Hợp đồng mẫu, sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp lớn
Hợp đồng mẫu, sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp lớn

Trung bình mỗi ngày ở các ngân hàng, công ty lớn ký đến hàng trăm hợp đồng, vậy vấn đề đặt ra là làm thế nào để họ có thể đảm bảo được tính pháp lý và quản trị được rủi ro đối với những hợp đồng hàng triệu đô đó?

Hợp đồng mẫu - "chìa khóa" thành công của mỗi doanh nghiệp
Hợp đồng mẫu - "chìa khóa" thành công của mỗi doanh nghiệp

Trên thương trường, bất kể hoạt động kinh doanh nào của bạn với đối tác bên ngoài cũng đều được thể hiện thông qua hợp đồng. Đây chính là ràng buộc pháp lý về nghĩa vụ của các bên trong kinh doanh.

Hợp đồng kinh tế và những tư vấn từ Luật sư
Hợp đồng kinh tế và những tư vấn từ Luật sư

Là luật sư tôi bảo vệ cho nguyên đơn có khi cho bị đơn tại tòa án trong các vụ án kinh doanh thương mại. Tranh tụng ở nhiều vai trò khác nhau có khi quyền lợi của họ đối ngược nhau nên tôi hiểu cái hay cái dở khi đem nhau ra kiện.