Tư vấn pháp luật thừa kế

Tư vấn luật thừa kế và phân chia tài sản thừa kế miễn phí.

Thừa kế và luật thừa kế, tài sản thừa kế và các tranh chấp về tài sản thừa kế luôn sảy ra trong xã hội và rất khó giải quyết, phân định. Để đảm bảo quyền lợi nhất của bạn và gia đình bạn nên cần đến các tham vấn của luật sư tư vấn. Hãy gọi đến 1900 6563
Theo quy định pháp luật thì cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. 1900 6563
Luật Thiên Mã cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về thừa kế, cụ thể bao gồm các lĩnh vực tư vấn sau: 
 (Nhấp vào đây để gọi tư vấn)

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế
yesTư vấn về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân;
yesTư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế;
yesTư vấn xác định di sản thừa kế; 1900 6563
yes Tư vấn xác định người thừa kế di sản;
yesTư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
yesTư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
yes Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản; 
 (Nhấp vào đây để gọi tư vấn)
yes Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có);
yes Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản,
yes Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế;
yes Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế;
yes Tư vấn phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật. 
 (Nhấp vào đây để gọi tư vấn)
 
2. Tư vấn về thừa kế theo di chúc
yes Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật;
yes Tư vấn viết nội dung di chúc; 1900 6563
yes Tư vấn cho người lập di chúc các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc:
yes Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;
yes Tư vấn cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
yes Tư vấn cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;
yes Tư vấn giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
yes Tư vấn chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;
yes Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;
yes Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng;
yesTư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng;
yes Tư vấn thủ tục gửi giữ di chúc;
yes Tư vấn hiệu lực pháp luật của di chúc;
yes Tư vấn thủ tục Công bố di chúc;
yes Tư vấn giải thích nội dung di chúc. 
 (Nhấp vào đây để gọi tư vấn)
 
3. Tư vấn về thừa kế theo pháp luật:
yes Tư vấn các trường hợp thừa kế theo pháp luật;
yes Tư vấn xác định người thừa kế theo pháp luật;
yes Tư vấn về thừa kế thế vị (nếu có);
yes Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
yes Tư vấn về Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác. 
 (Nhấp vào đây để gọi tư vấn)
 
4. Tư vấn biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến di chúc, di sản.
yes Tư vấn quy định pháp luật về các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến di sản; 1900 6563
yes Tư vấn thủ tục khởi kiện đòi quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến di sản;
yes Đại diện thân chủ tham gia thủ tục tố tụng, làm việc với các bên liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vụ kiện nhằm bảo đảm tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng. 
 (Nhấp vào đây để gọi tư vấn)

CÔNG TY LUẬT T.N.H.H THIÊN MÃ
Điện thoại1900 6563 | Tư vấn 24/7
Email:        luatthienma@gmail.com
Địa chỉ:      55 Trương Công Giai, HN

Các bài viết liên quan