Tranh tụng các vụ án kinh tế

Doanh nghiệp trong nỗ lực phòng rủi ro tỉ giá...

Doanh nghiệp trong nỗ lực phòng rủi ro tỉ giá...

Theo diễn đàn doanh nghiệp cho biết trong năm 2016, NHNN điều hành chính sách tỷ giá linh hoạt, điều chỉnh theo ngày, có lên có xuống