Thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói tại Hà Nội

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói tại Hà Nội của Luật Thiên Mã luôn được khách hàng lựa chọn bởi chất lượng và giá thành dịch vụ thấp dịch vụ thấp. Luật Thiên Mã là đơn vị đã hoạt động trên 05 năm trong các lĩnh vực về thay đổi đăng ký kinh doanh với các dịch vụ chính như: Thay đổi giám đốc, thay đổi trụ sở chính công ty, thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi địa điểm kinh doanh, dịch vụ đăng ký kinh doanh, thay đổi giấy phép kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, chuyển địa điểm kinh doanh, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh,  thay đổi trụ sở công ty, thay doi nganh nghe kinh doanh, thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh v.v…

Với thế mạnh là đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên biệt về mảng đăng ký kinh doanh chúng tôi cam kết luôn hỗ trợ khách hàng cao nhất về giá. Giá báo với khách hàng tất cả đều trọn gói từ A-Z và các dịch vụ luôn trọn gói đến khi xong và không phát sinh bất kỳ một loại phí nào.1. Trình tự, thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh, thay đổi giám đốc, thay đổi trụ sở chính công ty, thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi địa điểm kinh doanh, dịch vụ đăng ký kinh doanh, thay đổi giấy phép kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

1.1. Đối với thủ tục đổi tên doanh nghiệp; thay đổi người đại diện theo pháp luật (cũng có thể chính là thay đổi giám đốc); thay đổi vốn điều lệ.
Bước 1: Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định tại cơ quan quản lý Nhà nước.
Bước 2: Cơ quan Nhà nước trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


1.2. Đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính công ty, địa điểm kinh doanh.
Bước 1: Trước khi đăng ký thay đổi trụ sở chính công ty, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế.
Bước 2: Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh theo quy định tại cơ quan quản lý Nhà nước.
Bước 3: Cơ quan Nhà nước trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp.
Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh.


2.Thành phần hồ sơ bao gồm:
2.1. Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đổi tên doanh nghiệp.
a. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.
b. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
c. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với CTCP về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
d. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.


2.2. Đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính công ty
a. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
b. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.


2.3. Đối với trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.
a. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.
b. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
c. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với CTCP về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
d. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty


2.4. Đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ.
a. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
b. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
c. Văn bản của cơ quan Nhà nước chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;   
+ Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần:
Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.
+ Trường hợp giảm vốn điều lệ:
Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.


3. Sau khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, Luật Thiên Mã sẽ thực hiện những công việc sau:
3.1. Tư vấn miễn phí hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
3.2. Ký hợp đồng dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
3.3. Tiến hành soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
3.4. Đại diện Qúy khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước.
3.5. Theo dõi hồ sơ trong suốt quá trình xử lý hồ sơ của cơ quan Nhà nước.
3.6. Nhận kết quả và trả kết quả tận nơi cho Qúy khách hàng.


Luật Thiên Mã | Luật sư doanh nghiệp(1)
Hà Nội:       Số 55 đường Trương Công Giai, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội(2)
TP HCM:     Nhà C17 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, TP.HCM(3)
Phone:       1900 6563 | Viettel: 0977 523 155 | Vina: 0943 564 450
Email:         luatthienma@gmail.com  | luatsuthienma@gmail.com(5)
Cung cấp các dịch vụ đăng ký kinh doanh, thay đổi giấy phép kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, chuyển địa điểm kinh doanh, đổi giấy phép kinh doanh, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh, thủ tục đổi tên doanh nghiệp, thay đổi trụ sở công ty, thay đổi giám đốc, thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thay đổi trụ sở chính công ty, thay đổi tên doanh nghiệp, thay doi dia diem kinh doanh, thay doi nganh nghe kinh doanh, thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh, thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể, Cung cấp các dịch vụ đăng ký kinh doanh, thay đổi giấy phép kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, chuyển địa điểm kinh doanh, đổi giấy phép kinh doanh, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh, thủ tục đổi tên doanh nghiệp, thay đổi trụ sở công ty, thay đổi giám đốc, thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thay đổi trụ sở chính công ty, thay đổi tên doanh nghiệp, thay doi dia diem kinh doanh, thay doi nganh nghe kinh doanh, thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh, thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể. thay đổi trụ sở công ty cổ phần thay đổi trụ sở doanh nghiệp thủ tục thay đổi trụ sở kinh doanh thay đổi trụ sở công ty sang tỉnh khác thay đổi trụ sở kinh doanh thay đổi trụ sở kinh doanh khác quận thay đổi trụ sở công ty tnhh 1 thành viên thay đổi trụ sở chính thay đổi trụ sở chính công ty thay đổi trụ sở chính công ty cổ phần thay đổi trụ sở công ty cùng quận thay đổi trụ sở công ty khác quận, thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân giảm vốn công ty tnhh giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên thay đổi vốn góp thủ tục thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp dịch vụ thay đổi thành viên vốn điều lệ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần tăng vốn điều lệ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần giảm vốn điều lệ công ty tnhh thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh tăng vốn điều lệ công ty tnhh thay đổi vốn điều lệ giảm vốn chủ sở hữu thay đổi vốn góp công ty thay đổi vốn điều lệ công ty thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh mtv dịch vụ thay đổi vốn điều lệ
Nhóm thay đổi ngành nghề kinh doanh
thêm ngành nghề kinh doanh trong giấy phép kinh doanh thay đổi ngành nghề kinh doanh chính thay đổi ngành nghề bổ sung ngành nghề kinh doanh thêm ngành nghề kinh doanh thay đổi ngành nghề kinh doanh thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty tnhh thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty tnhh mtv
Nhóm thay đổi thành viên công ty
dịch vụ thay đổi thành viên công ty thay đổi thành viên góp vốn thay đổi cổ đông góp vốn thay đổi thành viên góp vốn công ty tnhh thay đổi thành viên góp vốn công ty cổ phần thay đổi thành viên hội đồng quản trị thay đổi thành viên trong công ty tnhh bổ sung thành viên hội đồng quản trị bổ sung thành viên công ty tnhh thêm thành viên công ty tnhh
tạm ngừng kinh doanh tạm ngừng đăng ký kinh doanh tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần tạm ngừng kinh doanh công ty tnhh dịch vụ tạm ngừng kinh doanh dịch vụ làm tạm ngừng kinh doanh