Dịch vụ thành lập doanh nghiệp công ty trọn gói

Những lưu ý khi góp vốn thành lập công ty

 Công ty là một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức kinh tế này thường bao gồm nhiều chủ thể cùng nhau góp vốn thành lập. Việc nhiều chủ thể khác nhau cùng nhau góp vốn thành lập khiến công ty có điều kiện về vốn, nhân sự hơn việc cá nhân, hộ gia đình kinh doanh hay cả doanh nghiệp tư nhân.
Góp vốn thành lập công ty là việc tổ chức, cá nhân thực hiện việc góp hay cam kết góp tiền hoặc tài sản của mình để hình thành tài sản của công ty. Theo quy định của pháp luật thì tổng giá trị tài sản mà các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty. Vốn điều lệ được ghi nhận tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty khi thành lập. Đây là nguồn vốn để công ty thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình. Đặc biệt, đây là cơ sở để phân chia lợi nhuận, rủi ro từ hoạt động kinh doanh của công ty.
         Như vậy, khi thực hiện góp vốn, thực chất tổ chức, cá nhân đã chuyển quyền sở hữu đối với tài san góp vốn của mình sang cho công ty vừa thành lập. Tuy nhiên, trên thực tế, việc góp vốn không chỉ đơn giản như vậy. Xung quanh việc góp vốn có thể nảy sinh ra rất nhiều vấn đề liên quan. Cụ thể đó là các vấn đề không góp vốn, góp vốn không đủ như đã cam kết, chậm góp vốn hay thậm chí có thể là vượt quá thời hạn góp vốn theo quy định của pháp luật. Những vấn đề này có thể gây ra những ảnh hưởng tới các thành viên khác cùng góp vốn và quan trọng hơn đó là nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty khi đi vào hoạt động.

 

           
Khi một tổ chức, cá nhân không góp đủ vốn hay không thực hiện góp vốn, phần vốn đã góp của công ty sẽ bị thiếu hụt đi so với vốn điều lệ đã đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Do đó, các thành viên khác sẽ cùng phải chịu trách nhiệm bổ sung phần vốn góp này khi mà tổ chức, cá nhân không góp vốn, góp không đủ vốn không có khả năng góp đủ số vốn như họ đã cam kết. Lúc này, tỷ lệ vốn góp của các thành viên cũng sẽ có sự thay đổi đáng kể. Công ty cần có sự phân chia lại lợi ích mà các chủ thể nhận được từ hoạt động kinh doanh của công ty. Trong thực tế có nhiều trường hợp các thành viên còn lại không thể góp đủ số vốn mà một thành viên không góp hoặc không góp đủ, khi đó, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty theo như quy định của pháp luật. Việc giảm vốn điều lệ của công ty sẽ có thể đẫn đến việc công ty không thể tham gia vào một số ngành nghề kinh doanh theo dự kiến ban đầu khi thành lập do công ty không đáp ứng đủ điều kiện pháp luật về mức vốn pháp định.
      Trước những hệ lụy nghiêm trọng của việc không góp hay không góp đủ số vốn như đã cam kết. Khi thành lập công ty, các chủ thể phải cùng nhau bàn bạc và đưa ra những phương án góp vốn rõ ràng, cụ thể và có những biện pháp trừng phạt đối với những chủ thể không thực hiện các cam kết về việc góp vốn.
======================================================================
"Bài viết này thuộc quyền sở hữu của Luật Thiên Mã, chúng tôi không ủng hộ cho việc sao chép"