Luật chứng khoán & Tranh chấp

Giám đốc điều hành không thể không biết pháp luật....

giam-doc-dieu-hanh-khong-the-khong-biet-phap-luatNgười đại diện theo pháp luật của DN là người bị pháp luật “túm tóc”, giao phó những trách nhiệm cá nhân từ loại nhỏ nhất cho đến loại lớn nhất của DN. Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp cũng có những quy định rất rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Theo đó, người đại diện theo pháp luật có quyền đại diện đương nhiên cho doanh nghiệp về cả đối nội lẫn đối ngoại. Người đại diện theo pháp luật được quyền ký kết hợp đồng, thỏa thuận mà không cần ủy quyền hoặc chấp thuận nào - nói cách khác, quyền đại diện cho doanh nghiệp của người đại diện theo pháp luật là vô hạn. Trong nội bộ, người đại diện theo pháp luật quyết định các vấn đề quan trọng như việc tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, quản lý, sử dụng tài khoản, con dấu của doanh nghiệp.
Không giống doanh nghiệp tư nhân, ông chủ cũng là người đại diện, là người quyết định và chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản của mình; với các CTCP, công ty TNHH, có 2 loại thẩm quyền được phân biệt rõ rệt, đó là thẩm quyền thông qua và thẩm quyền đại diện.
Thực tế, thẩm quyền quyết định và thông qua là thẩm quyền quan trọng nhất của doanh nghiệp, bởi khi một giám đốc làm bừa, chi tiêu, đầu tư, mua sắm tài sản, ra quyết định kinh doanh có trọng số rủi ro lớn thì có thể làm phá sản một doanh nghiệp. Pháp nhân không phải cá nhân, cá nhân tự làm tự chịu, “bút sa gà chết”, nhưng pháp nhân có hàng trăm, hàng nghìn người trong tổ chức, một người ra quyết định mà ý chí không phù hợp với tổ chức thì sẽ gây họa cho tổ chức. Do đó, trong doanh nghiệp, vấn đề thẩm quyền thông qua rất được coi trọng.
Ngay trong Luật Doanh nghiệp cũng đưa ra quy định, những giao dịch có giá trị từ 50% tài sản có trong báo cáo tài chính gần nhất thì phải được HĐQT, HĐTV thông qua. Thậm chí, có những loại giao dịch đòi hỏi thẩm quyền thông qua là ĐHCĐ. Với giao dịch này, đối tác bắt buộc phải biết thẩm quyền thông qua và kiểm tra xem liệu giao dịch đó, hợp đồng đó đã được cấp có thẩm quyền trong doanh nghiệp thông qua hay chưa.

 

Nhiều doanh nghiệp cũng có phân cấp, phân quyền, chẳng hạn hợp đồng có giá trị bao nhiêu đó tùy thuộc quy mô của công ty thì giám đốc có thẩm quyền quyết định và ký. Với hợp đồng có giá trị lớn hơn mức đó thì cấp quyết định là HĐQT, chủ tịch HĐQT…; giám đốc chỉ có trách nhiệm ký vào bản hợp đồng đã được thỏa thuận sẵn. Nhưng chính chữ ký này dẫn đến việc các giám đốc sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu như giao dịch, thỏa thuận đó có “vấn đề”. Bởi giám đốc chỉ thực hiện việc ký và thực hiện mà không tham gia vào các khâu kiểm soát nên có thể phải chịu trách nhiệm hình sự với việc này.
Ngoài ra, trong giai đoạn nền kinh tế bất ổn như hiện nay, các giám đốc có thể kinh ngạc trước sự thay đổi vận mệnh nhanh chóng của công ty. Công ty có thể rơi vào tình trạng khó khăn mà ban giám đốc không có bất kỳ sai lầm nào trong điều hành, quản lý. Điều tối quan trọng trong những trường hợp như thế này là các giám đốc phải ghi nhớ rằng thậm chí trong giai đoạn khó khăn nhất, nền tảng cơ bản của vai trò giám đốc vẫn cần phải tiếp tục được áp dụng: Các giám đốc phải chịu trách nhiệm giám sát công việc kinh doanh của công ty. Đảm bảo cho công ty vận hành tốt và không vi phạm pháp luật.
Từ đó, có thể thấy rằng đối với các giám đốc điều hành doanh nghiệp, kiến thức không thể thiếu đó là kiến thức pháp lý, hiểu biết về pháp luật nếu không muốn công ty của mình rơi vào tình trạng khó khăn thậm trí là phá sản và bản thân phải gặp nhiều rủi ro, chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật.
==========================================================================
"Bài viết này thuộc quyền sở hữu của Luật Thiên Mã, chúng tôi không ủng hộ cho việc sao chép"