Luật chứng khoán & Tranh chấp

Tranh chấp, đấu đá doanh nghiệp - hình thức giải quyết

tranh-chap-dau-da-doanh-nghiep-hinh-thuc-giai-quyetTranh chấp lao động trong doanh nghiệp là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác về thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề.
Khi xảy ra tranh chấp lao động, đòi hỏi phải có cách giải quyết tốt nhất để đảm bảo lợi ích cho các bên.
Giải quyết tranh chấp là cách thức hay các phương pháp hoạt động để điều chỉnh các bất đồng, các xung đột nhằm khắc phục và loại trừ các tranh chấp phát sinh, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong doanh nghiệp.
Về các giải quyết tranh chấp, gồm 4 hình thức sau:
1.Thương lượng
Là hình thức giải quyết tranh chấp thường không cần đến vai trò tác động của bên thứ 3.
Đặc điểm cơ bản của hình thức giải quyết tranh chấp này là các bên cùng nhau bàn bạc, thoả thuận để tự giải quyết các bất đồng.
2.Hoà giải
Là hình thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ 3 đóng vai trò làm trung gian để hỗ trợ hoặc thuyết phục các bên tranh chấp tìm kiếm các giải pháp nhằm chấm dứt xung đột hoặc bất hoà. Cũng như thương lượng hoà giải là giải pháp tự nguyện tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của các bên tham gia tranh chấp.
3.Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng trọng tài
Là hình thức giải quyết tranh chấp thông qua hoạt động của trọng tài với tư cách là bên thứ 3 độc lập nhằm chấm dứt xumg đột bằng việc đưa ra một phán quyết buộc các bên tham gia tranh chấp phải thực hiện

tranh-chap-dau-da-doanh-nghiep-hinh-thuc-giai-quyet

4.Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng toà án
Là hình thức giải quyết tranh chấp do cơ quan toà án của nhà nước thực hiện.
Thông thường thì hình thức giải quyết tranh chấp thông qua toà án được tiến hành khi mà việc áp dụng biện pháp thương lượng hoặc hoà giải không có hiệu quả và các bên tranh chấp cũng không thoả thuận đưa vụ tranh chấp ra giải quyết tại trọng tài.
Tùy thuộc vào tranh chấp về quyền hay về lợi ích mà áp dụng các hình thức giải quyết tranh chấp khác nhau.Các doanh nghiệp cần phải xác định rõ loại tranh chấp và lựa chọn hình thức, phương án giải quyết tranh chấp cho phù hợp để đảm bảo danh dự cũng như lợi ích của mình.
==========================================================================
"Bài viết này thuộc quyền sở hữu của Luật Thiên Mã, chúng tôi không ủng hộ cho việc sao chép"