Hướng dẫn khách hàng ưu tiên

                                         HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN

A. Nhóm khách hàng ưu tiên
A.1: Khách hàng cũ của Luật Thiên Mã
A.2: Khách hàng đã và đang sử dụng các dịch vụ khác, dịch vụ liền kề 
A.3: Khách hàng được các khách hàng cũ của Luật Thiên Mã giới thiệu
A.4: Các khách hàng thuộc các chương trình ưu tiên của Luật Thiên Mã
A.5: Các khách hàng thuộc các chương trình hợp tác của Luật Thiên Mã

B. Nhóm khách hàng hỗ trợ miễn phí
B.1: Nhóm khách hàng thuộc diện Doanh nghiệp - Khởi nghiệp
B.2: Nhóm khách hàng thuộc diện doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ 
B.3: Nhóm khách hàng là doanh nghiệp hiện đang là Nguyên đơn, bị đơn trong các vụ án kinh tế, thương mại.
B.4: Nhóm khách hàng thuộc "Gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người già, trẻ vị thành niên"

C. Hướng dẫn khách hàng ưu tiên & miễn phí
C.1: Với nhóm khách hàng A Luật sư sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí 100% 
C.2: Với nhóm khách A Luật Thiên Mã sẽ giám phí dịch vụ từ phí niêm yết tối thiểu 5% & tối đa 10%
C.3: Với nhóm khách hàng từ B.1-B.3 Luật sư sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí 100% 
C.4: Nhóm khách hàng từ B.1-B.2 khi sử dụng dịch vụ chỉ áp dụng thu phí hành chính không thu phí dịch vụ 
C.5: Nhóm khách hàn B.4 Hỗ trợ miễn phí cả tư vấn và thực hiện dịch vụ miễn phí 100%


Trân trọng !
 
sky-triangel