Hướng dẫn giải thể doanh nghiệp

Phá sản doanh nghiệp khác gì giải thể?

pha-san-doanh-nghiep-khac-gi-giai-theDù cùng là hình thức chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp song giữa giải thể doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp vẫn có sự khác biệt rất lớn, vậy những khác nhau đấy là như nào?

Thứ nhất, nói đến nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

- Đối với tình trạng giải thể doanh nghiệp, Theo Luật Doanh nghiệp 2005, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến giải thể doanh nghiệp như:
+ Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn
+ Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần
+ Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng liên tục
+ Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Đối với tình trạng phá sản doanh nghiệp, khi nhận thấy doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, các chủ nợ, người lao động có quyền và/hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp. Khi có căn cứ chứng minh doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, Toà án sẽ ra quyết định mở thủ tục phá sản và thông báo đến doanh nghiệp, chủ nợ, con nợ của doanh nghiệp và đăng trên báo địa phương, báo trung ương. 

 

pha-san-doanh-nghiep-khac-gi-giai-the
Luật Thiên Mã - Luật sư Doanh nghiệp - 0977.523.155


Thứ hai, Hậu quả pháp lý và quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp khác.
- Đối với giải thể doanh nghiệp: Là sự chấm dứt hoàn toàn của một doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp bị giải thể có thể tiếp tục thành lập và quản lý một doanh nghiệp khác sau khi thực hiện xong những nghĩa vụ tài sản của mình.
- Đối với phá sản doanh nghiệp: Đôi khi không làm chấm dứt hoạt động của một doanh nghiệp nếu sau khi nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản, doanh nghiệp vẫn có thể phục hồi hoạt động kinh doanh.
Chủ doanh nghiệp và người quản lý của doanh nghiệp bị phá sản đều bị pháp luật cấm thành lập và quản lý một doanh nghiệp mới trong thời hạn từ 1 đến 3 năm, trừ trường hợp phá sản do những trường hợp bất khả kháng, ngoài sự kiểm soát của doanh nghiệp; ví dụ: hỏa hoạn, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, bạo loạn, đình công,  khủng hoảng kinh tế, chính sách pháp luật của nhà nước thay đổi hoặc nhà nước nơi doanh nghiệp hợp tác kinh doanh thay đổi chính sách của họ,… dẫn đến doanh nghiệp bị tổn thất nặng nề, không thể tiếp tục duy trì hoạt động và buộc tiến hành làm thủ tục phá sản.

==========================================================================
"Bài viết này thuộc quyền sở hữu của Luật Thiên Mã, chúng tôi không ủng hộ cho việc sao chép"