Hướng dẫn đăng ký sở hữu trí tuệ

Bất cập khi giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ tại Tòa án

Bất cập khi giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ tại Tòa án

Quyền sở hữu trí tuệ là tài sản vô cùng quý giá, phản ánh bộ mặt, diện mạo của doanh nghiệp, cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ, là cầu nối giữa cá nhân, tổ chức đó với người tiêu dùng, người có nhu cầu.

Biện pháp xử lý tranh chấp sở hữu trí tuệ

Biện pháp xử lý tranh chấp sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ đóng một vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia và đang dần trở thành mối quan tâm chung của cả thế giới. Quyền sở hữu trí tuệ là tài sản quan trọng, là công cụ đắc lực hỗ trợ cá nhân, tổ chức kinh doanh, phát triển thị trường hàng hoá.

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự về quyền sở hữu trí tuệ

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự về quyền sở hữu trí tuệ

Bài viết chỉ rõ những quy định của pháp luật về điều kiện khởi kiện vụ án dân sự về quyền sở hữu trí tuệ.