Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu

Không thể đánh đồng giữa hoạt động nhượng quyền thương mại và hoạt động chuyển giao công nghệ

khong-the-danh-dong-giua-hoat-dong-nhuong-quyen-thuong-mai-va-hoat-dong-chuyen-giao-cong-ngheHiện nay, các mô hình nhượng quyền thương mại đang ngày càng phổ biến. Các thương vụ nhượng quyền thương mại ở Việt Nam đang tăng lên một cách nhanh chóng do các lợi thế vượt trội của nhượng quyền thương mại so với các loại hình kinh doanh khác. Khi bắt đầu kinh doanh, việc được nhận quyền thương mại sẽ khiến cho các thương nhân có thể sử dụng được thương hiêu uy tín đã có sẵn trên thị trường mà không phải xây dựng một thương hiệu mới. Đặc biệt, thương nhân nhận quyền cũng sẽ được sử dụng các bí quyết kinh doanh, công nghệ mà bên nhượng quyền đã xây dựng. Tuy nhiên, không thể đánh đồng giữa hoạt động nhượng quyền thương mại và hoạt động chuyển giao công nghệ. Sự khác nhau của hai hoạt động này được thể hiện như sau:
Thứ nhất, xét về tính chất: Nhượng quyền thương mại là một phương thức mà các chủ thể kinh doanh mở rộng quy mô kinh doanh của mình bằng việc cho phép chủ thể khác được sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, quy trình sản xuất kinh doanh, công nghệ của mình và được hưởng phí nhượng quyền. Còn chuyển giao công nghệ lại chỉ là việc bên sở hữu công nghệ thực hiện việc chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu công nghệ của mình cho chủ thể khác. Như vậy, thực chất chuyển giao công nghệ là hoạt động chuyển nhượng tài sản trí tuệ còn nhượng quyền thương mại lại là việc cho thuê tài sản trí tuệ.
Thứ hai, xét phạm vi quyền lợi của bên nhận đối tượng: Khi nhận quyền thương mại, bên nhận quyền sẽ có quyền sử dụng công nghệ, quy trình kinh doanh của mình để thực hiện hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ dưới sự kiểm soát của bên nhượng quyền. Còn đối với chuyển giao công nghệ, bên được chuyển giao sẽ có quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu đối với công nghệ được chuyển giao. Do đó, bên nhận công nghệ sẽ được tự do sử dụng thậm chí là định đoạt đối với công nghệ mà họ nhận được.
Thứ ba, xét về đối tượng chuyển giao: Trong hoạt động nhượng quyền thương mại, bên nhượng quyền sẽ chuyển cho bên nhận quyền các quy trình, kỹ thuật, quy trình quản lý, huấn luyện nhân viên và cả cách sắp xếp, bố trí địa điểm kinh doanh. Khác với nhượng quyền thương mại, khi chuyển giao công nghệ, bên chuyển giao sẽ chuyển cho bên mua các kiến thức về công nghệ, máy móc, thiết bị, dịch vụ đào tạo.

 

khong-the-danh-dong-giua-hoat-dong-nhuong-quyen-thuong-mai-va-hoat-dong-chuyen-giao-cong-nghe

Luật Thiên Mã - Luật sư Doanh nghiệp - 0977.523.155


Cuối cùng, xét về vấn đề kiểm soát, hỗ trợ thì bên nhượng quyền thương mại có quyền kiểm soát hoạt động của bên nhận quyền. Song song với đó, bên nhượng quyền có trách nhiệm đào tạo, hỗ trợ bên nhận quyền trong quá trình hoạt động kinh doanh cho đến khi hết thời hạn nhượng quyền. Ngược lại, sau khi chuyển giao công nghệ, bên chuyển giao không có quyền kiểm soát đối với hoạt động của bên mua và họ cũng không còn nghĩa vụ phải hỗ trợ bên mua khi bên mua sử dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
 

========================================================================
"Bài viết này thuộc quyền sở hữu của Luật Thiên Mã, chúng tôi không ủng hộ cho việc sao chép"