Hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan bảo vệ “tài sản trí tuệ” của chính bạn?

dang-ky-ban-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan-bao-ve-“tai-san-tri-tue”-cua-chinh-banĐăng ký bản quyền, đăng ký bản quyền tác giả, đăng ký bản quyền sản phẩm, đăng ký bản quyền phần mềm, đăng ký bản quyền website, đăng ký bản quyền sáng chế, đăng ký bản quyền ý tưởng...là bằng chứng xác thực nhất cho việc chủ thể có quyền đối với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình. Đây là cơ sở để thực hiện các quyền nhân thân, quyền tài sản  đối với các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình của mình.

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, cụ thể là đăng ký bản quyền sản phẩm, đăng ký bản quyền phần mềm, đăng ký bản quyền website, đăng ký bản quyền sáng chế, đăng ký bản quyền ý tưởng...chủ thể đăng ký sẽ nhận được giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình của mình là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp xảy ra, chủ thể đã đăng ký bảo hộ sẽ không phải chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan của mình trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.
 

dang-ky-ban-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan-bao-ve-“tai-san-tri-tue”-cua-chinh-ban
Luật Thiên Mã -1900 65 63   Hoặc  (024)7 300 6563

 

Nội dung các công việc Luật Thiên Mã sẽ hợp tác với khách hàng:
- Tư vấn về giấy tờ, thủ tục thời gian cần thiết cho việc đăng ký bản quyền (Đăng ký bản quyền tác giả, đăng ký bản quyền sản phẩm, đăng ký bản quyền phần mềm, đăng ký bản quyền website, đăng ký bản quyền sáng chế, đăng ký bản quyền ý tưởng...)
- Hỗ trợ làm hồ sơ đăng ký bản quyền (Đăng ký bản quyền tác giả, đăng ký bản quyền sản phẩm, đăng ký bản quyền phần mềm, đăng ký bản quyền website, đăng ký bản quyền sáng chế, đăng ký bản quyền ý tưởng...)
- Đại diện Quý khách nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả
- Theo dõi hồ sơ trong suốt quá trình xử lý hồ sơ của cơ quan nhà nước.
- Nhận kết quả và trả kết quả tận nơi cho Quý khách.
Bạn chỉ cần cung cấp:

  • Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả/bản định hình đăng ký quyền liên quan 

  • Bản sao y Chứng minh thư nhân dân (cá nhân),Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh (tổ chức) của người đăng ký

  • Thông tin về tác giả/chủ sở hữu

Thời gian hoàn thành công việc: 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành hồ sơ, thủ tục
Hiện nay tại Luật Thiên Mã đang cung cấp dịch vụ tư vấn và đăng ký Bản quyền tác giả, quyền liên quan (đăng ký bản quyền sản phẩm, đăng ký bản quyền phần mềm, đăng ký bản quyền website, đăng ký bản quyền sáng chế, đăng ký bản quyền ý tưởng...)

"Bài viết này thuộc quyền sở hữu của Luật Thiên Mã, chúng tôi không ủng hộ cho việc sao chép"