Hướng dẫn công bố chất lượng

Hướng dẫn thủ tục đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

Hướng dẫn thủ tục đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm giúp mọi người có cái nhìn khái quát hơn về dịch vụ cũng như sự cần thiết của việc đăng ký tiêu chuẩn hàng hóa trước khi công bố sản phẩm. Một trong những yêu cầu hay yếu tố để tạo được lòng tin và sự tự tưởng của khách hàng đối với hàng hóa, sản phẩm của cơ sở kinh doanh là thực hiện đăng ký tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa để nâng cao tính xác thực, giá trị của hàng hóa cũng như khẳng định chất lượng của hàng hóa, sản phẩm đối với người tiêu dùng

Thủ tục đăng ký tiêu chuẩn chất lượng

***Thủ tục đăng ký, công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, sản phẩm được sản xuất trong nước
- Kết quả kiểm nghiệm tại Trung tâm kiểm định đo lượng tiêu chuẩn
- 03 mẫu sản phẩm yêu cầu kiểm nghiệm
- Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh của công ty đứng ra công bố 
 Việc đăng ký tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm được đánh giá là điều kiện quan trọng để khẳng định chất lượng của hàng hóa cho sản phẩm. Bên cạnh đó, thủ tục thực hiện cũng đơn giản và dễ dàng chuẩn bị hồ sơ như thủ tục xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các công ty, doanh nghiệp cần đăng ký tiêu chuẩn để công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cần nộp hồ sơ đăng ký đến Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng để thực hiện đăng ký.
***  Thủ tục đăng ký tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài
- Phiếu kiểm định chất lượng của nước sở tại
- Giấy phép CA – Bản phân tích thành phần sản phẩm, hàng hóa của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm về chỉ tiếu chất lượng, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu liên quan của nhà sản xuất, cơ quan kiểm định độc lấp nước sản xuất ra hàng hóa, sản phẩm đó.
- Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh Công ty phân phối sản phẩm tại Việt Nam
- Nhãn mác phụ của sản phẩm
- Công thức của sản phẩm thường là thực phẩm, dược phẩm yêu cầu ghi rõ tỉ lệ % cùng với công dụng và tên thành phần cần được ghi theo danh pháp quốc tế INCI

Tại sao cần phải đăng ký tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa

Thông thường, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cũng chính là những đánh giá cao về sản phẩm, hàng hóa để khảng định chất lượng của sản phẩm và hàng hóa.Tiêu chuẩn chất lượng chính là những quy định về đánh giá chất lượng hàng hóa về quản lý, sản xuất, nhà máy, môi trường, thiết bị, quá trình và những vấn đề khác tác động đến kinh tế – xã hội của những đối tượng này. Việc đăng ký thường được diễn ra theo hai dạng hình thức:

- Công bố hợp chuẩn à trường hợp tự nguyện các cá nhân, tổ chức tự nguyện đăng ký với những cơ quan có thẩm quyền và trong bộ danh sách những mặt hàng được phép đăng ký hợp quy.
- Công bố hợp quy chuẩn chất lượng là bắt buộc đối với những cá nhân, tổ chức có thực hiện những hình thức kinh doanh, hàng hóa cần được đánh giá do Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng  có thẩm quyền quyết định và đánh giá mức độ chất lượng của những mặt hàng hàng hóa, sản phẩm
Trên đây là những thông tin, hướng dẫn thủ tục  đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm , sản phẩm cho những cá nhân, tổ chức đang thực hiện kinh doanh để nắm được những cách chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. Từ đó, cá nhân, tổ chức có thể công bố tiêu chuẩn chất lượng cho những mặt hàng sản phẩm của mình để nâng cao uy tín của hàng hóa trước người tiêu dùng.