Dịch vụ xin giấp chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

Cơ sở sản xuất thực phẩm đông lạnh cần chuẩn bị những gì để xin giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

Xin giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho cơ sở sản thực phẩm đông lạnh có điều gì cần lưu ý và có điểm gì khách với các loại thực phẩm khác hay không. Hàng đông lạnh là mặt hàng  đặc biệt trong thực phẩm nên khi xin giấy chứng nhận cũng có một số điểm khác. Ngay sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé