Dịch vụ xin giấp chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

Bộ Y Tế sẽ cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở như thế nào

Bộ Y Tế sẽ cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho những cơ sở như thế nào  là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Sau đây luật Thiên Mã xin chỉ ra những cơ sở như thế nào thì được bộ y tế cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho mọi người cùng tham khảo nhé

Những cơ sở đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

Những cơ sở kinh doanh cung cấp được đầy đủ những giấy tờ sau thì được bộ y tế cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm:
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức VSATTP của chủ cơ sở và của người trực tiếp kinh doanh, sản xuất thực phẩm.
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).
- Danh sách nhân viên kèm theo ngày tập huấn và khám sức khỏe.
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm:
+ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh.
+ Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.
- Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo mẫu).
- Đối với cơ sở đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm theo HACCP (phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn), trong hồ sơ kèm theo có bản sao công chứng.
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ngay sau khi cơ sở sản xuất kinh doanh nộp đủ các giấy tờ liên quan thì bộ y tế sẽ tiến hành các thủ tục thẩm định và cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho doanh nghiệp
- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu có sai sót cơ quan cấp giấy sẽ ra trong báo bằng văn bản cho doanh nghiệp. Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được thong báo hồ sơ không hợp lệ mà doanh nghiệp không bổ sung sửa chửa thì cơ quan cấp giấy sẽ hủy hồ sơ.

- Sau khi thẩm định hồ sơ cơ quan cấp giấy sẽ tiến hành thẩm định cơ sở trong vòng 10 ngày tiếp theo. Đoàn thẩm định từ 5 – 9 người, riêng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ chỉ cần 3 – 5 người trong đó 2/3 là cán bộ là công tác chuyên môn về An toàn thực phẩm.

- Kết quả thẩm định: nếu không đạt cơ sở sẽ có thời gian 60 ngày để tiến hành khác phục các tồn tại mà đoàn nêu trong biên bản thẩm định. Nếu đạt cơ sở sẽ nhân được giấy chứng nhận trong vòng 15 ngày kể từ ngày thẩm định đạt.
  Trên đây là toàn bộ các giấy tờ liên quan đến việc cơ sở sản xuất kinh doanh được bộ y tế cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúc các bạn thành công
LUẬT THIÊN MÃ CUNG CẤP DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM CHO DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH VỚI CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT
LIÊN HỆ:  http://luatthienma.com.vn HOẶC SĐT: 0977.523.155