Dịch vụ xin giấp chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

Tầm quan trọng của giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm đối với doanh nghiệp

Tầm quan trọng của giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm đối với doanh nghiệp thì chắc hẳn chủ doanh nghiệp nào cũng nhận thực rõ được điều này.Nhưng trên thực tế có rất nhiều trường hợp chủ doanh nghiệp tuy hiểu được vấn đề nhưng vẫn bỏ qua việc xin cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm khi doanh nghiệp đã đi vào hoạt động. Để hiểu rõ hơn về tần quan trọng của giấy phép an toàn về sinh thực phẩm đối với doanh nghiệp ta cùng đi tìm hiểu một số ví dụ sau

Bị xử lý ra sao nếu không có giấy chứng nhận VSATTP?

Theo điều 23 của NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM thì nếu không có giấy chứng nhận VSANTTP sẽ bị xử phạt như sau:

Điều 23. Vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
1.Xử phạt đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cấp giấy phép  an toàn thực phẩm đã hết thời hạn với các mức sau:
a. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cơ sở thực phẩm thuộc cấp tỉnh trở lên quản lý có hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng.
b. Phạt cảnh cáo đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn dưới 30 ngày;
c.  Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với cơ sở thực phẩm thuộc cấp huyện quản lý có hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng;
d. hạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cơ sở thực phẩm thuộc cấp xã quản lý có hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng;
2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi giả mạo, sửa chữa giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
3. Xử phạt đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định hoặc có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết thời hạn trên 3 tháng với các mức sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cơ sở thực phẩm thuộc cấp tỉnh trở lên quản lý.
b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cơ sở thực phẩm thuộc cấp xã quản lý;
c) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cơ sở thực phẩm thuộc cấp huyện quản lý;
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu các loại giấy tờ giả, giấy tờ bị tẩy xóa, sửa chữa đối với hành vi quy định tại Khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc đăng ký kiểm tra để cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với hành vi quy định tại Khoản 2 Điều này.
b) Buộc đăng ký kiểm tra để cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.
 Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đọc có thể hiểu được phần nào tầm quan trọng của giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm đối với doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy sự phát triển của công ty tuân theo các quy định của pháp luật. Chúc các bạn thành công