Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp nhanh chóng

Phá sản doanh nghiệp khác gì giải thể?
Phá sản doanh nghiệp khác gì giải thể?

Dù cùng là hình thức chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp song giữa giải thể doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp vẫn có sự khác biệt rất lớn, vậy những khác nhau đấy là như nào?

Giải thể doanh nghiệp - thủ tục cuối cùng
Giải thể doanh nghiệp - thủ tục cuối cùng

Giải thể doanh nghiệp là một khâu rất quan trọng, nếu thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp nó là thủ tục để đánh dấu sự tồn tại của doanh nghiệp thì thủ tục giải thể doanh nghiệp lại là đánh dấu sự chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đó.

Giải thể doanh nghiệp không "ồn ào" như phá sản
Giải thể doanh nghiệp không "ồn ào" như phá sản

Báo chí dành nhiều sự quan tâm cho “phá sản” hơn là “giải thể” mặc dù hậu quả pháp lý của chúng đều có điểm chung là chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp. Giải thể doanh nghiệp không “ồn ào” như phá sản, đây cũng là một sự rút lui an toàn, hướng lựa chọn của nhiều doanh nghiệp.