Giải thể công ty

Hợp đồng hợp tác kinh doanh và những vấn đề cần lưu ý

hop-dong-hop-tac-kinh-doanh-va-nhung-van-de-can-luu-yHiện nay, nhằm nâng cao năng lực, các nhà đầu tư đã lựa chọn hình thức hợp tác kinh doanh để cùng kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Mặc dù hình thức này khá phổ biến, nhưng sự hợp tác, ký kết Hợp đồng lại chưa căn cứ vào các quy định của pháp luật, dẫn đến Hợp đồng tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó giải quyết khi có tranh chấp, thậm chí là bất lợi hoàn toàn với một bên trong Hợp đồng.
Hợp đồng hợp tác kinh doanh là sự thỏa thuận giữa các nhà đầu tư, theo đó, các bên cùng góp vốn, cùng quản lý kinh doanh, cùng phân chia lợi nhuận và cùng chịu rủi ro trong quá trình đầu tư kinh doanh mà không thành lập một pháp nhân mới. Còn hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh là một hình thức đầu tư trực tiếp và được ký kết giữa các nhà đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Ưu điểm khi ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh là nhanh chóng, có thể giúp các nhà đầu tư tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức cũng như tài chính trong việc thành lập pháp nhân mới cũng như chi phí vận hành doanh nghiệp sau khi nó được thành lập, khi dự án đầu tư kết thúc, các nhà đầu tư cũng không phải tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp. Không những thế các bên có thể hỗ trợ lẫn nhau những thiếu sót, yếu điểm của nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Tuy nhiên, việc hợp tác thông qua ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh gặp khó khăn trong việc kiểm soát hoạt động thực tế, đặc biệt trong việc quản lý chi phí, tiến hành hoạt động giao dịch với bên thứ ba vì bắt buộc hai bên phải lựa chọn sử dụng danh nghĩa (con dấu pháp nhân) của một bên để tiến hành các giao dịch. Trước khi ký Hợp đồng, các bên cần phải thoả thuận rõ ràng, chặt chẽ về việc thành lập ban điều phối thực hiện hợp đồng, đảm bảo hình thành một bộ máy quản lý có hiệu quả, đồng thời quy định cụ thể về trách nhiệm của các bên và bên thứ ba khi một bên giao kết hợp đồng với bên thứ ba trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, tránh phát sinh tranh chấp trong quá trình hợp tác.

 

Như vậy, có thể thấy hình thức đầu tư theo hợp đồng BCC hiện nay trở nên phổ biến do tính chất linh hoạt, hiệu quả. Tuy nhiên, tùy từng dự án đầu tư cụ thể, các nhà đầu tư cần phải tìm hiểu cả ưu điểm cũng như hạn chế của từng hình thức đầu tư để lựa chọn được hình thức đầu tư phù hợp nhất nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các rủi ro có thể xảy ra đối với bất kỳ một dự án đầu tư nào.
 ==========================================================================
"Bài viết này thuộc quyền sở hữu của Luật Thiên Mã, chúng tôi không ủng hộ cho việc sao chép"