Giải thể công ty TNHH 1 TV

Nợ hàng chục tỷ tiền thuế, doanh nghiệp bỗng giải thể để trốn
Nợ hàng chục tỷ tiền thuế, doanh nghiệp bỗng giải thể để trốn

Ngành hải quan đã phát hiện hiện hàng nghìn trường hợp thành lập doanh nghiệp, lợi dụng chính sách phá sản để trốn thuế.