Dịch vụ giải thể công ty nước ngoài

Khó khăn khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

kho-khan-khi-thanh-lap-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoaiThứ nhất, xác định chủ đầu tư:
Doanh nghiệp nước ngoài chưa có sự minh bạch trong việc nhận định thế nào là nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Việc này ảnh hưởng đến các quy định pháp luật tương ứng khi áp dụng. Thường thì nhà đầu tư phải mất tối thiểu 30 ngày để xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, khác với nhà đầu tư trong nước là khoảng 5 ngày.
Thứ hai, xác định ngành nghề kinh doanh
Có rất nhiều lĩnh vực kinh doanh ở nước ngoài nhưng chưa có tại Việt Nam như môi giới hôn nhân ở Hàn Quốc. Trong khi đó theo quy định nhà đầu tư phải áp mã kinh doanh lên hệ thống ngành nghề kinh doanh quốc gia, vì vậy nếu không xác định được ngành nghề kinh doanh thì không thể đăng ký được.
Thứ ba, hồ sơ đầu tư
Để có được một bộ hồ sơ hoàn chỉnh để có thể thực hiện đầu tư không hề đơn giản. Trên thực tế nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn không nhỏ khi làm việc với cơ qun nhà nước Việt Nam. Có trường hợp bộ hồ sơ đã đầy đủ nhưng địa điểm trụ sở không được cấp phép, hay thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư rất phức tạp. Kể cả được Bộ thẩm định và chấp thuận nhưng khi về địa phương thường vẫn bị gây khó khăn, phải giải trình.

 

Thứ tư, góp vốn
Có rất nhiều trường hợp do chậm tiến độ góp vốn vì lý do khách quan nhưng để được góp vốn sau khi phát hiện ra là quá hạn thì rất khó thực hiện. Từ đó Sở Kế hoạch và Đầu tư phải tiến hành thanh tra, phạt vi phạm rồi điều chỉnh. Gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài.
Vì vậy, các nhà đầu tư nên tham vấn các chuyên gia tư vấn pháp lý, tài chính để nắm được các thủ tục cấp phép và hoạt động của dự án đầu tư tại Việt Nam. Chuẩn bị hồ sơ năng lực của nhà đầu tư một cách kỹ lưỡng để giải trình với cơ quan nhà nước.
    
========================================================================
"Bài viết này thuộc quyền sở hữu của Luật Thiên Mã, chúng tôi không ủng hộ cho việc sao chép"