Dịch vụ luật sư

Doanh nghiệp mới thành lập cần biết gì về Thuế môn bài?

doanh-nghiep-moi-thanh-lap-can-biet-gi-ve-thue-mon-baiKhi doanh nghiệp mới thành lập cần đống rất nhiều loại thuế khác nhau, trong đó loại thuế đầu tiên mà doanh nghiệp phải đống là thuế môn bài. Vậy thuế môn bài là thuế gì, doanh nghiệp phải đóng như nào, Doanh nghiệp phải nắm được về loại thuế này  vì nó gắn liền với doanh nghiệp.
Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm.
Mức thuế mà doanh nghiệp phải đóng theo quy định về biểu thuế môn bài.
Biểu thuế môn bài: Theo thông tư 96/2012/TT- BTC  của bộ tài chính hướng dẫn nghị định 75/2012/ NĐ- CP của chính phủ về việc điều chỉnh thuế môn bài.
Số vốn đăng ký ( tỷ đồng) Mức thuế  (đồng)
Dưới 2 1.000.000
Từ 2 đến dưới 5 1.500.000
Từ 5 đến 10 2.000.000
Trên 10 3.000.000
         
Thời gian nộp thuế môn bài với doanh nghiệp mới thành lập.
Cơ sở kinh doanh đăng ký kinh doanh hoặc thành lập mới, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức thuế môn bài cả năm
Nếu thành lập và được cấp giấy đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế môn bài cả năm
Cơ sở mới ra kinh doanh nộp thuế môn bài ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và mã số thuế.

doanh-nghiep-moi-thanh-lap-can-biet-gi-ve-thue-mon-bai

Cơ sở kinh doanh nộp thuế môn bài cho cơ quan mà mình đã đăng ký khai báo thuế. Trường hợp mà cơ sở sản xuất kinh doanh mà có các chi nhánh, cửa hàng của mình trên cùng một đìa bàn thì khi cơ sở sản xuất kinh doanh nộp thuế môn bài của mình thì nộp luôn thuế môn bài cho cửa hàng và chi nhánh của mình. Nếu cơ sở sản xuất kinh doanh khác địa điểm với cửa hàng, chi nhánh của mình thì cửa hàng và chi nhánh sẽ đóng thuế môn bài cho địa phương nơi đó.
Nếu các cơ sở kinh doanh, cửa hàng và chi nhánh đã đóng thuế môn bài thì sẽ được cơ quan thuế cấp cho một thẻ thuế môn bài hoặc chứng từ chứng minh là đã nộp thuế. Trong thẻ thuế môn bài hoặc chứng từ về việc đã đóng thuế có phải ghi cơ sở, cửa hàng, chi nhánh và nội dung đăng ký kinh doanh là cơ sở để xuất trình khi cơ quan có chức năng kiểm tra.
==========================================================================
"Bài viết này thuộc quyền sở hữu của Luật Thiên Mã, chúng tôi không ủng hộ cho việc sao chép"