Dịch vụ luật sư

Doanh nghiệp đứng trước việc thanh tra, kiểm tra thuế

doanh-nghiep-dung-truoc-viec-thanh-tra-kiem-tra-thueNếu doanh nghiệp (DN) hoạt động đã 5 năm, hãy chuẩn bị thật kỹ để chấp nhận việc thanh tra của cơ quan thuế. 
Thứ nhất, Công bố QĐ kiểm tra: Cho đến trước khi QĐ Kiểm tra được công bố cần xem xét lại việc kê khai của mình. Nếu có bất cứ khoản thuế nào chưa được khai, hoặc đã khai nhưng chưa đủ, đúng thì phải nhanh chóng điều chỉnh để tránh khoản phạt không mong muốn. 
Thứ hai, chấp hành QĐ Kiểm tra: Trong quá trình chấp hành QĐ kiểm tra, DN chỉ có trách nhiệm, nghĩa vụ trong phạm vi đã được giới hạn trong QĐ kiểm tra. Đổi lại, người kiểm tra cũng chỉ có quyền hạn đối với DN trong phạm vi DN có nghĩa vụ.
Thứ ba, tiếp nhận Biên bản kiểm tra: Khi tiếp nhận biên bản kiểm tra điều đầu tiên cần làm là nhìn về phía dưới cùng từng trang và của trang cuối cùng - vị trí đó cần chữ ký của Trưởng đoàn thanh, kiểm tra.
Kể từ khi tiếp nhận Biên bản từ đoàn kiểm, thanh tra, DN có 05 ngày để tìm hiểu những điểm muốn được làm rõ, để giải quyết những vấn đề áp dụng Luật. Đây là khoản thời gian quan trọng nhất tận dụng để giải quyết vấn đề còn bất đồng trước khi bảo lưu ý kiến.

 

Nếu thấy cần thiết, DN hoàn toàn có quyền đề nghị với đoàn kiểm,thanh tra có một buổi làm việc để có thể hiểu rõ những ý kiến của họ đã ghi trong biên bản và có cơ hội để trình bày ý kiến của mình. Nếu vì lý do nào đó mà cách trên không thể, bạn hãy có ý kiến bằng văn bản gửi đoàn thanh, kiểm tra.
Điều cuối cùng làm là thể hiện đầy đủ ý kiển của mình(thực hiện quyền bảo lưu ý kiến) trước khi ký vào biên bản. Với ý kiến này, không ai có thể cho rằng, việc bạn ký vào biên bản kiểm tra có nghĩa rằng đồng ý ý kiến của Đoàn kiểm tra đã đưa ra trong Biên bản
Thứ tư, khiếu nại hoặc khởi kiện QĐ Kiểm tra: Khi nhận QĐ kiểm tra, nếu không đồng ý với QĐ thì có thể khiếu nại trực tiếp với cơ quan ra quyết định là quyền hoặc có thể khởi kiện trực tiếp ra Tòa hành chính mà không phải thực hiện thủ tục Khiếu nại….Tham khảo ý kiến chuyên gia, luật sư là một kênh hữu ích mà DN cần nhớ.
==========================================================================
"Bài viết này thuộc quyền sở hữu của Luật Thiên Mã, chúng tôi không ủng hộ cho việc sao chép"