Dịch vụ luật sư

Sự cần thiết của Luật sư doanh nghiệp?

 su-can-thiet-cua-luat-su-doanh-nghiepHiện nay, luật sư doanh nghiệp đã bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn ở nước ta. Các doanh nghiệp ngày nay mắc phải ngày càng nhiều các vấn đề về pháp lý cùng với sự phức tạp ngày càng lớn trong các quan hệ kinh tế. Vậy để đảm bảo và tiên liệu được nhữn rủi ro pháp lý có thê xảy ra, các doanh nghiệp nên sử dụng những dịch vụ pháp lý của các luật sư doanh nghiệp.
Khi sử dụng các dịch vu pháp lý của các luật chuyên về doanh nghiệp, các doanh nghiệp sẽ có được những lợi thế quan trọng  có tính đặc thù:
Thứ nhất, các doanh nghiệp khi vướng phải những vấn đề pháp lý đặc biệt là các tranh chấp với các đối tác của mình thường họ chỉ nhìn được một góc độ là góc độ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính doanh nghiệp mình mà quên đi mất những vướng mắc khác để hướng tới một giải pháp tối ưu. Với cái nhìn của các luật sư, họ sẽ có cái nhìn khách quan để giải quyết vụ việc. Khách quan ở đây được hiểu gồm có quyền và lợi ích của cả hai bên trong một vấn đề pháp lý, pháp luật quy định về vấn đề ra sao, giải pháp nào tốt nhất cho các bên có hiệu quả tối ưu nhất.
Thứ hai, với tư cách không phải là người trong doanh nghiệp đó, luật sư không chỉ thuần túy chỉ giải quyết các công việc liên quan đến doanh nghiệp đó mà luật sư giải quyết khối lượng công việc đa dạng, phong phú ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cho nhiều đối tượng khác nhau nên hiểu biết của luật sư trong chừng mực nhất định nào đó có tính bao quát hơn, sâu sắc hơn so với người trong nội bộ của doanh nghiệp.

 

Thứ ba,những vụ việc của doanh nghiệp đang mắc phải rất có thể là đó lại là những vụ việc luật sư đã từng giải quyết cho một đối tượng khác nên kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ việc tương tự sẽ có hiệu quả ca hơn khi doanh nghiệp tự giải quyết khi mới va chạm lần đầu.
Thứ tư, Chi phí bỏ ra để sử dụng dịch vụ của luật sư doanh nghiệp hiện nay là phù hợp cho các doanh nghiệp. Đứng trước những nguy cơ về rủi ro pháp lý, việc sử dụng dịch vụ pháp lý có hiệu quả đem lại tính an toàn cho hoạt động  của doanh nghiệp.
Thứ năm, vai trò của luật sư doanh nghiệp không phải là cố định mà linh hoạt có thể là vai trò trung gian, hòa giải, có thể là người thương thuyết với đối tác và cũng có thể là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các doanh nghiệp khi có tranh chấp.   
==========================================================================
"Bài viết này thuộc quyền sở hữu của Luật Thiên Mã, chúng tôi không ủng hộ cho việc sao chép"