Dịch vụ cấp giấy vệ sinh thực phẩm

Dịch vụ xin cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm 

Dịch vụ xin cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm 

Có cần thiết phải có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm không? Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm là loại giấy phép không thể thiếu với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nghành thực phẩm. Nhưng không phải các cơ sở sản xuất và kinh doanh cũng quan tâm và chuẩn bị giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng nếu chúng ta không chuẩn bị giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm thì có bị phạt không?