Mã vạch sản phẩm, tư vấn đăng ký mã vạch

Tại sao phải sử dụng cả mã số và mã vạch
Tại sao phải sử dụng cả mã số và mã vạch

Trong quá trình áp dụng mã số mã vạch, một trong những câu hỏi thường gặp đó là “Tại sao phải sử dụng cả mã số và mã vạch, sử dụng một trong hai có được không?”

Tại sao phải đăng ký mã số, mã vạch cho sản phẩm, hàng hóa???
Tại sao phải đăng ký mã số, mã vạch cho sản phẩm, hàng hóa???

Ngày nay các sản phẩm ngày càng đa dạng, phòng phú về kiểu dáng và chất lượng. Một doanh nghiệp có thể có hàng ngàn các loại sản phẩm khác nhau cần quản lý do vậy doanh nghiệp phải có một công cụ hiệu quả để quản lý làm sao cho đem đến sự  tiện lợi trong  kiểm kê hàng hóa